Vítejte na stránkách sekce archivnictví na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

 

Dozvíte se zde všechno o připravovaných akcích, valných hromadách, o členech sekce a její činnosti.

 

Novinky

Praxe v Jindřichově Hradci

12.09.2017 19:57

V termínu od neděle 23. do soboty 29. července 2017 jsem se účastnila odborné historické praxe v Jindřichově Hradci. Na týden se nám naší základnou stala budova Gymnázia V. Nováka, jejíž prázdné chodby nám posloužily jako pracoviště.

Náplní naší praxe byla gymnaziální knihovna, konkrétně se jednalo o její část – signatury B a C. Nejprve jsme si všechny knihy vyskládali po obvodech zdí chodby, poté jsme je číselně uspořádali a pak mohla začít ta hlavní část naší činnosti. Každý si vzal určitou část chodby a v programu Microsoft Excell jsme vytvářeli základní popis jednotlivých knih. Každou knihu jsme si vzali do rukou a vytáhli z ní do excellovské tabulky v ideálním případě všechny tyto informace: signatura, autor, název, označení dílu, místo a rok vydání, stará signatura, inventární číslo a různé doplňující poznámky – razítka, věnování, poškození či údaj o tom, že je kniha psána azbukou. Následně jsme do každé knihy otiskli nové razítko a do něj vepsali platnou signaturu. Této práci jsme se věnovali každý den v dopoledních a večerních hodinách.

Odpolední čas byl vyhrazen výletům po památkách Jindřichova Hradce a jeho okolí. Propršené pondělí jsme tak strávili ve městě Slavonice prohlídkou jeho podzemí a procházkou s průvodcem, dostali jsme se také do útrob paulánského kláštera u Nové Bystřice. V úterý nás přivítaly dámy v jindřichohradeckém oddělení Státního oblastního archivu v Třeboni, které sídlí na zdejším zámku. Měli jsme možnost spatřit ty nejlepší věci z rozsáhlých archivních sbírek i projít se po archivních místnostech. Ve středu na nás čekala opravdu zevrubná prohlídka Státního hradu a zámku v Jindřichově Hradci. Čtvrtek byl zasvěcen výletu do města Třeboň, kde jsme jsme absolvovali exkurzi v zámku sídlícím Státním oblastním archivu, navštívili jsme i Kostel Panny Marie Královny a sv. Jiljí s augustiniánským klášterem a prošli jsme se také podél břehu rybníka Svět. V pátek jsme se rozdělili – polovina z nás zůstala v Jindřichově Hradci a zkoumala jeho další krásy, zbytek se vydal na výlet a prohlídku nedalekého zámku Červená Lhota. To je ale ovšem jen výběr z toho všeho, co jsme mohli společně spatřit a navštívit.

Závěrem bych chtěla takovéto odborné praxe vřele doporučit. Člověk se dostane na spoustu krásných míst, a dokonce se podívá i tam, kam běžný návštěvník ne. Dozví se mnoho zajímavých informací, získá pracovní zkušenosti, pozná nové lidi a zažije s nimi spoustu zábavy. Byl to zkrátka velmi příjemně strávený týden. 

Autorka: Adéla Vozáková

Celý článek

Exkurze v Národním archivu

11.07.2017 21:09

V pátek 21. dubna 2017 jsme se my studenti druhého ročníku vypravili do našeho hlavního města navštívit Národní archiv. K jeho budově na Chodovci jsme postupně doputovali s pomocí vlaku, metra a autobusu. V archivu už na nás čekal pan archivář, který nás nejprve seznámil s historií archivu, jeho fungováním a fondy. Poté jsme s ním společně navštívili archivní knihovnu, konzervátorskou dílnu, depozitáře a badatelnu, kde nás vždy zasvěceně seznámili s jejich činností. Kvůli nemoci pracovníka jsme se bohužel nemohli přesunout do druhého pracoviště v Dejvících, a tak naše společná exkurze skončila dříve, než jsme předpokládali. Poté se někteří vydali na průzkum Prahy v povelikonočním čase a na zbytek čekala cesta domů.

 

 

Celý článek

Podívejte se na nové články, které napsali členové sekce.

21.06.2017 20:16

 

V záložce Články jsme pro vás připravili nové články, které si můžete prohlédnout. Zobrazí se Vám po najetí myši na záložku články. Přejeme Vám příjemné počtení. :)

 

V záložce Fotogalerie si také můžete prohlédnout nové fotky.

Celý článek

Zpráva z Mezinárodního archovního dne

12.06.2017 20:28

9. června se na naší katedře konal přednáškový blok k Mezinárodnímu dni archivů. Jeho téma se neslo v duchu prolínání oborů, neboť přednášejícími nebyli archiváři, ale památkář Radim Vrla, který pracuje v Národním památkovém ústavu v Kroměříži a dále archeolog Mgr. Zdeněk Schenk, Ph.D. 

Přednáška pana Vrly pojednávala o vnímání stavebních památek jako pramene. Dozvěděli jsme se, co všechno se dá ze staveb vyčíst a jakým nedocenitelným zdrojem informací jsou. Pan doktor Schenk zase studentům archivnictví předvedl, jak důležité jsou pro archeology písemné prameny a to na názorném příkladu z praxe z města Přerova v lokalitě na Marku. Oba přednášející byli odměněni bouřlivým potleskem a lahví archivního vína.

Celý článek

Mezinárodní den archivů 2017

04.06.2017 20:24

9. červen je dnem, kdy se archivy po celém světě otevírají veřejnosti a také se konají nejrůznější akce pro podporu vědomí o důležitosti archiválií a archivů. V tento den se zdůrazňuje, jak nenahraditelná role archivů je v péči o historické prameny.

I naše Studentská sekce archivnictví se připojuje ke slavení tohoto svátku. A to přednáškovým cyklusem, který je zaměřen především na to, jak se dají historické prameny využít v památkové péči a v archeologii.

Srdečně Vás tedy zveme na Katedru historie FF UP, tř. Svobody 671/8, přednášky začínají v 9:30. Více informací se dozvíte na plakátu.

Celý článek

Zkouškové období

02.06.2016 20:33

Milý kolegové, opět nám skončil letní semestr a máme tady již v plném proudu naše "oblíbené" zkouškové období. Ráda bych svým jménem předsedkyně a jménem místopředsedy Vám všem popřála v tomto obdobní mnoho zdaru, síly a splněných zápočtů a zkoušek. Kostky jsou vrženy a tedy hurá do boje!!! 

Vaše předsedkyně a místopředseda

Veronika a Jan :)

Celý článek

Archiv české koruny

10.12.2015 14:48

archiv české koruny.pptx (90654)

Celý článek

Exkuze do Archivu města Brna a Archivu Masarykovy Univerzity

19.11.2015 17:12

I přesto, že pátek třináctého může být pro některé smolným dnem, pro nás „druháky“ se však stal velmi inspirativním a poetickým dnem.  Vydali jsme se totiž na exkurzi do Archivu města Brna (konkrétně do části Nové radnice). Naše skupinka vyjížděla z Olomouce už v brzkých ranních hodinách. Cesta byla i přes skoro dvacetiminutové zpoždění klidná. Po příjezdu na hlavní nádraží se k nám připojil pan doktor Chobot a my jsme vyrazili vstříc Brnu. Nejdříve nás pan doktor vzal na Zelný trh, kde se nachází např. Dietrichsteinský palác, dnes Moravské zemské muzeum (dříve sídlo vrchního zemského soudu), anebo známé divadlo -  Husa na provázku a Reduta. Poté jsme se přesunuli na starou radnici, kde jsme si mohli prohlédnout brněnského draka.

Odtud už to byl jen kousek k Nové radnici, kde se nachází část Archivu města Brna. Zde se nás ujala paní doktorka Hana Jordánková, která si pro nás připravila spoustu zajímavých archiválií - nejstarší listiny týkající se města Brna, berní knihy a další úřední materiál.  To vše nám paní doktorka Jordánková podrobně popsala a vysvětlila. Díky výkladu paní magistry Márii Ryza-Glejdurové jsme měli i možnost poodhalit roušku tajemství práce restaurátora, která nás velmi zaujala.

Exkurze uběhla jako voda a pak už byl čas se přesunout do Archivu Masarykovy Univerzity, který sídlí v budově, kde byla dříve uložena část Moravského Zemského archivu. Byli jsme uvítáni panem ředitelem Mgr. Luďkem Navrátilem. Ten nám krátce představil historii archivu a poté nás zavedl do badatelny a depozitářů dokonce i do trezoru. Archiv byl založen roku 2008 a v roce 2012 získal akreditaci a stal se specializovaným archivem. Disponuje 132 osobními fondy různých akademiků, což je nejvíce fondů v rámci všech univerzitních archivů v rámci ČR.  Nachází se zde cca 2 km běžných metrů archiválií. Archivují např. všechny bakalářské a diplomové práce, pamětní mince, novinové výstřižky, zakládající listinu univerzity a zhruba veškerý materiál týkající se univerzitního života.

            Obě prohlídky byly velmi inspirativní a interesantní. Jsme moc rádi, že jsme měli možnost se zúčastnit. Chtěli bychom poděkovat nejen panu doktoru Chobotovi za zprostředkování exkurzí, ale i paní doktorce Jordánkové a panu magistru Navrátilovi za jejich čas a ochotu se nám věnovat.

Za archivářský tým

KM a JU

Celý článek

Konečně pasování!

23.10.2015 23:29

Konečně tu máme říjen a s ním spojenou tradici - Pasování nových archivářů!

Vše začalo v pátek 16.10. v 18:00 kdy se do auta naházely tašky, krosny, bágly, spacáky, karimatky  a vyjelo se z Olomouce směrem na Rýmařov. Nebylo by to správné pasování, aby nám osud nepřihrál do cesty pár zlotřilostí. První problémy nastaly pár hodin před odjezdem v podobě zjištění,  že na faře v Rudě (kde jsme měli původně spát) přestala fungovat elektřina. To nás nakonec neodradilo a uchýlili jsme se na faru v samotném Rýmařově. Zde nás uvítal milý pan farář, od kterého jsme se dozvěděli spoustu zajímavostí o něm i o městě. Po večeři jsme se rozdělili na dvě skupiny - pasované a pasující. Pasující čekaly poslední přípravy na následující večer, zatímco prváci si našli zábavu v podobě deskových her a přípravě historické scénky.

V sobotu ráno jsme vyrazili na nedaleký hrad Sovinec. Počasí nám příliš nepřálo, mlha houstla každou minutu, ale i tak jsme neztráceli dobrou náladu a prohlídku hradu jsme si náramně užili. Po obědě v malé hospůdce vedle hradu, jsme se vydali na prohlídku kaple v Rýmařově. Ještě předtím jsme stihli navštívit místní hřbitov. Poté jsme měli možnost navštívit místní kostel a pak už nám nic nebránilo v přesunu na již zmíněnou faru v Rudě. Radostí jsme přímo ,,jásali'', když jsme zjistili, že je uvnitř  větší zima než venku :D Následovala neplánovaná procházka po křížové cestě, která se nachzela nedaleko fary. 

Zbývalo pár hodin do tajuplného rituálu pasování. Večeře se konala v Rýmařově v příjemné pizzerii, kde jsme se opět rozdělili podle ročníků. Přibližně v 21:30 to vypuklo. 14 úkolů, 9 pasovaných, 10 pasujících, 4 hodiny. Verdikt? Nikdo se neztratil, nepřibyl ani neumrzl (i když k tomu jsme neměli daleko:D). Pasování proběhlo podle plánu a všichni byli pasování dle archivních pravidel. Na závěr čekala pasující odměna v podobě oné historické scénky na archivní téma, kterou má v rámci ,,předúkolu'' zahrát právě první ročník. Věříme, že si to naši milí kolegové užili naplno a budou na to ještě dlouho vzpomínat stejně tak jako my. ;) Jsme moc rádi, že se dostali pod naše ochranná archivní křídla a přejeme jim hodně štěstí a výdrže při studiu (i v životě;)). 

 

Celý článek

Prváci 2015

09.10.2015 23:07

Setkání s novými prváky! :)

Jako každý rok i tento k nám do party přibylo pár nových tváří. Přesněji řečeno hned 12! Nevěděli do čeho jdou, co a kdo je čeká. Zmatek, nervozita, plno otázek k novým začátkům patří. Známe to všichni. 

Vyšší ročníky se proto rozhodly ulehčit jim nástup na naši katedru a 7.10. pro ně uspořádali odpolední setkání v učebně archivnictví. K překvapení nás všech dorazili opravdu v hojném počtu. Odpoledne se neslo v duchu seznamování se se starším ročníkem a katedrou. 

Předsedkyně Verča všechny seznámila s průběhem pasování, které proběhne  16.-18.10.2015 v Rýmařově. Naši milý prváčci se jen tak nezalekli a s radostí odsouhlasili, že se pasování zúčastní. To vypadá na nový rekord!:) Jsme zvědaví, jak se s tím vším, co je čeká, vypořádají. To zjistíme už brzy.... 

Celý článek
1 | 2 >>


Kontakt

Sekce archivnictví UPOL