Vítejte na stránkách sekce archivnictví na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

 

Dozvíte se zde všechno o připravovaných akcích, valných hromadách, o členech sekce a její činnosti.

 

Novinky

Odborné praxe studentů

09.11.2017 17:45

Na přednáškách a seminářích studenti získávají teoretické znalosti, které jsou pro budoucí zaměstnání nepostradatelné. Je však důležité umět nabyté vědomosti zužitkovat, tedy uvést do praxe.

Při studiu archivnictví na Univerzitě Palackého si můžete vybrat hned z několika možností, jak své znalosti vyzkoušet „nanečisto,“ pod odborným dohledem. Studenti tak získají větší představu o své budoucí práci a cenné zkušenosti.

Kromě praxí, které se konají v letních měsících, například v klášteře Teplá či v Rajhradě, jsou studentům přístupné i odborné praxe v následujících institucích: Vědecká knihovna, Vlastivědné muzeum, Státní okresní archiv. Studenti zde musí odpracovat minimálně 96 hodin za semestr. Vedle zápočtu student získá certifikát o absolvování praxe s uvedením náplně práce a s hodnocením svého pracovního výkonu. Nakonec ještě zmiňme i seminář Počítačové programy v českém archivnictví, kde se studenti učí pracovat s programem pro evidenci archiválií PEvA.

Jak vlastně jednotlivé praxe probíhají? A jak jsou s nimi studenti spokojení? Odpovědi na tyto otázky a mnohem víc se dočtete ve článcích, které zde budou postupně přidávány.

První na řadu přichází praxe ve Státním okresním archivu v Olomouci:

Na první hodině praxe v archivu jsem byla seznámena s bezpečnostními předpisy a sestavila jsem si časový harmonogram. Do archivu budu tedy chodit každý týden v pondělí a pátek.

Pod vedením PhDr. Miroslava Koudely jsem se v dalších dnech praxe učila pracovat se systémem Bach. Mým úkolem je popis fotografií. To znamená určit druh evidenční jednotky (pohlednice, grafický list, fotografie na papírové podložce…), zadání klíčového slova, podle kterého badatelé fotografii následně snáze najdou, dále rozměry, časový rozsah či nakladatele, je-li uveden. To nejdůležitější a zároveň nejzapeklitější je samotný popis, tedy co je na fotografii zachyceno. Na první pohled se zdá, že se jedná o jednoduchý úkol.  Je však nutné si uvědomit, že fotografie pocházejí především z města Olomouce a to jak z dob Rakouska – Uherska, tak z první republiky či z období komunismu. Ulice se tehdy jmenovaly jinak, některé budovy dnes již nestojí nebo byly přestavěny. I když je to někdy úkol těžký, vždy se podařilo najít řešení a žádná fotografie, tak nezůstala nepopsána.

Mohlo by se zdá, že výše popsaná činnost člověka brzy začne nudit. Opak je pravdou. Každá fotografie je totiž unikát. Je na ní zachyceno například Horní náměstí během let 1920 až 1938, kdy se tudy ještě proháněly tramvaje či Dolní náměstí, kde se konaly trhy a člověk tak může z těchto historických obrazů nasát ducha tehdejší doby. Nejsou to však jen křivolaké uličky, starobylé chrámy či pohledy na samotné město, ale nalezneme zde i fotografie členů městské rady, žáků a žákyň obecných škol, autobusů či podobizny olomouckých starostů. Tato pestrá paleta motivů je zachycena na většinou černobílých fotografiích, které si můžete prohlédnout v digitálním fotoarchivu Státního okresního archivu v Olomouci (www.digi.archives.cz).

Při praxi jsem byla seznámena s důležitým evidenčním systémem Bach, rovněž jsem se naučila rozeznávat jednotlivá historická období, například podle oblečení či uniforem, a díky tomu mohu přesněji datovat fotografie. V neposlední řadě jsem podrobněji poznala zaniklé i stále stojící krásy města, ve kterém studuji.

Lucie Vrlová

Celý článek

Pasování prvního ročníku

07.11.2017 19:35

Již tradičně se letos uskutečnilo pasování prvního ročníku archivnictví Univerzity Palackého. Ačkoliv se pasování většinou odehrává během celého víkendu, letos bylo zkráceno na dva dny, 13. – 14. října. V tomto roce naše kroky zamířily do Kroměříže.

S potěšením jsme uvítali poměrně vysokou účast pasovaných, totiž třinácti studentů ze sedmnácti členů 1. ročníku. Většina z nás odjížděla po půl druhé z hlavního nádraží v Olomouci. Odtud naše cesta vedla vlakem do Přerova, kde prváci obdrželi první úkol s instrukcemi, kterým bylo připravit si scénku na historické téma.

Dále celá skupina pokračovala autobusem až do Kroměříže, kde se shledali se zbytkem přípravného týmu a našimi vyučujícími – paní doktorkou Oppeltovou, paní doktorkou Šimkovou a paní magistrou Slavíkovou. Stejně jako každý rok se k našemu pasování připojil i nejmladší člen olomoucké archivní sekce, Maruška Slavíková, která je jeho nepostradatelnou součástí.

V Kroměříži nás čekala prohlídka arcibiskupské knihovny, kterou nás laskavě provedl pan Bc. Cyril Měsíc. Poté naše kroky mířily do našeho útočiště, kterým se stala místní skautská klubovna. Zde byli již všichni účastníci vyhladovělí, a tak se rozdělili na dvě skupiny. První skupinku tvořili studenti prvního ročníku, kteří se měli v průběhu večeře připravit historickou scénku. Vyučujícím a starším studentkám zatím vrcholily přípravy na večerní  program.

Iniciační rituál začal, když velitelský čas ukazoval 20:00. Starší ročníky již poučené dřívějšími zkušenostmi se teple oblékly, protože říjnové noci bývají chladné. Ostatně na to, aby si studenti prvního ročníku vzali teplé oblečení, byli dopředu upozorněni.

Jak je již dlouholetým zvykem našeho oboru, pasování neznamená bujarý večírek s alkoholem, ale prokázání předpokladů ke studiu archivního oboru. V průběhu večera čekalo studenty 13 tematických úkolů, které museli splnit, aby se dostali ke kýženému cíli – pasování. Během večera se spolu naučili spolupracovat a poznávat nejen město a sebe navzájem, ale i obor, pro nějž se rozhodli. Ačkoli zajistit správný průběh pasování bylo organizačně náročné a studenti prvního ročníku se střetávali se zapeklitými úkoly, nakonec vše proběhlo bez nejmenšího problému a zadané úkoly byly s malou pomocí zkušenějších splněny.

Ráno se velká část účastníků rozjela ke svým domovům, což byla škoda, protože nás ještě čekala společná prohlídka zámku. A stálo to za to! Odměnou vytrvalým byla společnost herečky Ilony Svobodové a snaživá průvodkyně nám ukázala i něco navíc.

Doufáme, že prvákům, stejně jako nám, když jsme stáli na jejich místě, zůstane tento okamžik vryt do paměti.

za sekci archivnictví, Zdislava Cekotová

Příprava zadání úkolů:

Celý článek

Posezení s novými studenty archivnictví

04.10.2017 15:15

V úterý 26. září 2017 v podvečerních hodinách se na půdě olomoucké Katedry historie uskutečnilo tradiční seznamovací posezení se studenty prvního ročníku Archivnictví. Byli jsme velmi mile překvapeni tím, kolik prváků přijalo naše pozvání a na této akci se objevilo. Celý večer probíhal v přátelském a kolektivním duchu, naši nový prváci měli příležitost dozvědět se mnoho velice užitečných informací, rad a tipů týkajících se jejich studia, praxí či poznatků ze studentského života. Bylo připraveno i občerstvení a také pozvánka na naši další společnou akci, a to na také tradiční pasování, které se letos uskuteční v Kroměříži. Tak snad se tam setkáme s co největším počtem účastníků.

Celý článek

Praxe v Jindřichově Hradci

12.09.2017 19:57

V termínu od neděle 23. do soboty 29. července 2017 jsem se účastnila odborné historické praxe v Jindřichově Hradci. Na týden se nám naší základnou stala budova Gymnázia V. Nováka, jejíž prázdné chodby nám posloužily jako pracoviště.

Náplní naší praxe byla gymnaziální knihovna, konkrétně se jednalo o její část – signatury B a C. Nejprve jsme si všechny knihy vyskládali po obvodech zdí chodby, poté jsme je číselně uspořádali a pak mohla začít ta hlavní část naší činnosti. Každý si vzal určitou část chodby a v programu Microsoft Excell jsme vytvářeli základní popis jednotlivých knih. Každou knihu jsme si vzali do rukou a vytáhli z ní do excellovské tabulky v ideálním případě všechny tyto informace: signatura, autor, název, označení dílu, místo a rok vydání, stará signatura, inventární číslo a různé doplňující poznámky – razítka, věnování, poškození či údaj o tom, že je kniha psána azbukou. Následně jsme do každé knihy otiskli nové razítko a do něj vepsali platnou signaturu. Této práci jsme se věnovali každý den v dopoledních a večerních hodinách.

Odpolední čas byl vyhrazen výletům po památkách Jindřichova Hradce a jeho okolí. Propršené pondělí jsme tak strávili ve městě Slavonice prohlídkou jeho podzemí a procházkou s průvodcem, dostali jsme se také do útrob paulánského kláštera u Nové Bystřice. V úterý nás přivítaly dámy v jindřichohradeckém oddělení Státního oblastního archivu v Třeboni, které sídlí na zdejším zámku. Měli jsme možnost spatřit ty nejlepší věci z rozsáhlých archivních sbírek i projít se po archivních místnostech. Ve středu na nás čekala opravdu zevrubná prohlídka Státního hradu a zámku v Jindřichově Hradci. Čtvrtek byl zasvěcen výletu do města Třeboň, kde jsme jsme absolvovali exkurzi v zámku sídlícím Státním oblastním archivu, navštívili jsme i Kostel Panny Marie Královny a sv. Jiljí s augustiniánským klášterem a prošli jsme se také podél břehu rybníka Svět. V pátek jsme se rozdělili – polovina z nás zůstala v Jindřichově Hradci a zkoumala jeho další krásy, zbytek se vydal na výlet a prohlídku nedalekého zámku Červená Lhota. To je ale ovšem jen výběr z toho všeho, co jsme mohli společně spatřit a navštívit.

Závěrem bych chtěla takovéto odborné praxe vřele doporučit. Člověk se dostane na spoustu krásných míst, a dokonce se podívá i tam, kam běžný návštěvník ne. Dozví se mnoho zajímavých informací, získá pracovní zkušenosti, pozná nové lidi a zažije s nimi spoustu zábavy. Byl to zkrátka velmi příjemně strávený týden. 

Autorka: Adéla Vozáková

Celý článek

Exkurze v Národním archivu

11.07.2017 21:09

V pátek 21. dubna 2017 jsme se my studenti druhého ročníku vypravili do našeho hlavního města navštívit Národní archiv. K jeho budově na Chodovci jsme postupně doputovali s pomocí vlaku, metra a autobusu. V archivu už na nás čekal pan archivář, který nás nejprve seznámil s historií archivu, jeho fungováním a fondy. Poté jsme s ním společně navštívili archivní knihovnu, konzervátorskou dílnu, depozitáře a badatelnu, kde nás vždy zasvěceně seznámili s jejich činností. Kvůli nemoci pracovníka jsme se bohužel nemohli přesunout do druhého pracoviště v Dejvících, a tak naše společná exkurze skončila dříve, než jsme předpokládali. Poté se někteří vydali na průzkum Prahy v povelikonočním čase a na zbytek čekala cesta domů.

 

 

Celý článek

Podívejte se na nové články, které napsali členové sekce.

21.06.2017 20:16

 

V záložce Články jsme pro vás připravili nové články, které si můžete prohlédnout. Zobrazí se Vám po najetí myši na záložku články. Přejeme Vám příjemné počtení. :)

 

V záložce Fotogalerie si také můžete prohlédnout nové fotky.

Celý článek

Zpráva z Mezinárodního archovního dne

12.06.2017 20:28

9. června se na naší katedře konal přednáškový blok k Mezinárodnímu dni archivů. Jeho téma se neslo v duchu prolínání oborů, neboť přednášejícími nebyli archiváři, ale památkář Radim Vrla, který pracuje v Národním památkovém ústavu v Kroměříži a dále archeolog Mgr. Zdeněk Schenk, Ph.D. 

Přednáška pana Vrly pojednávala o vnímání stavebních památek jako pramene. Dozvěděli jsme se, co všechno se dá ze staveb vyčíst a jakým nedocenitelným zdrojem informací jsou. Pan doktor Schenk zase studentům archivnictví předvedl, jak důležité jsou pro archeology písemné prameny a to na názorném příkladu z praxe z města Přerova v lokalitě na Marku. Oba přednášející byli odměněni bouřlivým potleskem a lahví archivního vína.

Celý článek

Mezinárodní den archivů 2017

04.06.2017 20:24

9. červen je dnem, kdy se archivy po celém světě otevírají veřejnosti a také se konají nejrůznější akce pro podporu vědomí o důležitosti archiválií a archivů. V tento den se zdůrazňuje, jak nenahraditelná role archivů je v péči o historické prameny.

I naše Studentská sekce archivnictví se připojuje ke slavení tohoto svátku. A to přednáškovým cyklusem, který je zaměřen především na to, jak se dají historické prameny využít v památkové péči a v archeologii.

Srdečně Vás tedy zveme na Katedru historie FF UP, tř. Svobody 671/8, přednášky začínají v 9:30. Více informací se dozvíte na plakátu.

Celý článek

Zkouškové období

02.06.2016 20:33

Milý kolegové, opět nám skončil letní semestr a máme tady již v plném proudu naše "oblíbené" zkouškové období. Ráda bych svým jménem předsedkyně a jménem místopředsedy Vám všem popřála v tomto obdobní mnoho zdaru, síly a splněných zápočtů a zkoušek. Kostky jsou vrženy a tedy hurá do boje!!! 

Vaše předsedkyně a místopředseda

Veronika a Jan :)

Celý článek

Archiv české koruny

10.12.2015 14:48

archiv české koruny.pptx (90654)

Celý článek
1 | 2 >>


Kontakt

Sekce archivnictví UPOL

Katedra historie FF UP
tř. Svobody 671/8
779 00 Olomouc