Archivní Praxe SOkA Jeseník

12.09.2019 20:28

Archivní praxe

Během letošních prázdnin jsem absolvoval prvních čtrnáct dní z mé měsíční praxe v archivu. Za místo vykonávání praxe jsem si vybral Státní okresní archiv v Jeseníku, který sice patří metráží uložených archiválií a počtem svých zaměstnanců k menším archivům, ale o to více zde panuje přátelská atmosféra.

V průběhu praxe jsem byl milými a ochotnými zaměstnanci nejprve seznámen s chodem archivu a s jeho velice zajímavými fondy, přičemž k těm nejcennějším patří bezpochyby rodinný archiv Priessnitz – Ripper. Poté mi byly představeny různé činnosti archiváře (obsluha v badatelně, evidence nových přírůstků v programu PEVA, práce s pořádací aplikací ProArchiv, skartační řízení, mimoskartační řízení). Hlavní náplní mé praxe bylo zpracování přírůstku map do Sbírky map a plánů. Tato činnost zahrnovala popis každé evidenční jednotky, její uložení do fasciklu a zpracování přílohy.

Praxe pro mě byla velmi přínosná a budu se těšit na její dokončení během prázdnin příštího roku.

Štěpán Koudela