Exkurze do Moravského zemského archivu v Brně

17.06.2018 15:41

Na konci měsíce května nás čekala návštěva Moravského zemského archivu v Brně.

Prohlídku samotného archivu jsme začali krátkou přednáškou o jeho historii a dozvěděli jsme se i různé zajímavosti. Následovala prohlídka části depozitářů, kde jsme si z blízka mohli spatřit některé matriky a jejich vývojový posun ve stylu zápisů. V další části jsme mohli nahlédnout do moravských zemských desek. Konkrétně jsme si prohlédli nejstarší brněnskou a olomouckou zemskou knihu. Neméně zajímavé byly i stavovské listy a v neposlední řadě nás čekala místnost plná starých ručně malovaných a tištěných map nejen naší země, ale i např. Francie. Poslední vybranou místností byla badatelna, kde nám byl vysvětlen její chod. Za příjemnou a velmi zajímavou a poučnou prohlídku děkujeme mimo jiné panu doc. dr. Smutnému, CSc.

Po prohlídce a obědě jsme se vydali na nádraží, kde nás někteří opustili a naše menší skupinka se pomalu vydala na výpravu za dalšími zajímavými místy města. Naše exkurze dále pokračovala dobrovolnou návštěvou výstavou mučících nástrojů.

V plánu jsme měly i návštěvu kostnice u sv. Jakuba, která i přes svou ponurou atmosférou působila i jako místo důstojného posledního odpočinku. Prohlídka nám sice zabrala pouhou čtvrthodinku, ale i přes to v nás zanechala velký dojem.

Celý den nás provázela dobrá nálada i počasí. Nezapomnělo se ani na nahlédnutí na proslulého brněnského draka, který ve staré radnici hlídá informační centrum. K večeru jsme již unaveně vyhlíželi vlak na cestu do našeho univerzitního města a těšili se na brzký návrat.