Exkurze prvního ročníku do Moravského zemského archivu

26.03.2019 08:13

V prvním březnovém dnu roku 2019 jsme se jakožto studenti prvního ročníku archivnictví vypravili pod vedením pana PhDr. Karla Chobota na exkurzi do Moravského zemského archivu v Brně. Ten patří svým založením v roce 1839 k nejstarším institucím tohoto druhu v České republice a ve svých depozitářích uchovává nejvýznamnější moravské historické dokumenty. Návštěvu jsme spojili i s prohlídkou výstavy „Z Trevisa do Brtnice“, pořádanou Moravským zemským archivem a Ústavem pomocných věd historických a archivnictví FF MU, zaměřenou na dějiny původně italského šlechtického rodu Collalto, usedlého od 17. století na Moravě.

Po příjezdu do Brna nás uvítalo slunečné počasí a naše nepočetná skupinka se vydala k autobusu, který nás odvezl do Brna-Starého Lískovce, kde archiv od roku 2009 sídlí v nové moderní budově na Palachově náměstí. V archivu se nás ujal jeho zaměstnanec pan Mgr. Leoš Pecha, který nám nejprve krátce představil historii Moravského zemského archivu. Obeznámeni s jeho dějinami jsme se poté vydali na prohlídku jednotlivých pracovišť a depozitářů.

Nejdříve jsme si prohlédli pracoviště v suterénu budovy. Zde se nachází restaurátorská dílna, místnost sloužící k chemickému ošetření archiválií a pořádací místnost. Tady jsme dostali možnost si vlastnoručně poskládat archivní karton a vyzkoušet si tak jednu z nejčastějších prací archiváře při pořádání. Pak už naše kroky zamířily k archivním depozitářům a hned v tom prvním jsme měli možnost si prohlédnout opravdový skvost, originál národní kulturní památky – moravské zemské desky, a to kvatern trhový z roku 1348 i s jeho původní vazbou, na které je vyobrazen rodový znak pánů z Pernštejna. V dalším depozitáři jsme byli seznámeni s údajně nestarším vyobrazením smajlíka, kterého písař pod text jedné písemnosti nakreslil v polovině 18. století. V depozitáři, kde jsou uloženy fondy skupiny E, jsme si prohlédli některé matriky obsahující zápisy o známých osobnostech. Nechyběl ani odborný výklad našeho průvodce doplněný o poutavé historky vztahující se k ukazovaným písemnostem. Velice zajímavý byl také depozitář uchovávající rozměrné historické mapy, z nichž nám byl detailněji představen originál Müllerovy mapy Moravy. V jednom z dalších depozitářů jsme si prohlédli dvě nejstarší písemnosti uchovávané v Moravském zemském archivu, které jsou součástí Bočkovy sbírky. Jde o zlomek lekcionáře z 1. poloviny 9. století a zlomek homiliáře ze 3. čtvrtiny 9. století.

Po prohlídce zbylých depozitářů a badatelny jsme exkurzi završili návštěvou vyhlídkové terasy, ze které se nám naskytl pěkný výhled na Brno. Poděkovali jsme panu magistrovi za jeho výklad a odebrali se do místnosti přiléhající ke vstupní hale archivu, kde byla umístěna již zmiňovaná výstava o šlechtickém rodu Collaltů. Výstavu tvořily středověké a raně novověké písemnosti z rodinného archivu tohoto šlechtického rodu. Mohli jsme tak například obdivovat listinu římského krále Jindřicha VII. z roku 1313 nebo slavnostní diplom Karla IV. pro hrabata z rodu Collalto s datací do roku 1358. Výstava se všem velice líbila a své dojmy z ní jsme nezapomněli zapsat do návštěvní knihy. Pak už nás čekala pro některé i strastiplná cesta do našich domovů.

Exkurze byla velmi zajímavá, hlavně proto, že jsme měli možnost spatřit originály archiválií, které jsou veřejnosti běžně nepřístupné a vystavují se pouze při významných příležitostech. Také jsme nahlédli do zázemí a pracovišť velkého a významného archivu, kterým bezesporu Moravský zemský archiv v Brně je a budeme se tak těšit na další exkurzi plánovanou do brněnského městského archivu.

Foto: Alexandra Čandová