Exkuze do Archivu města Brna a Archivu Masarykovy Univerzity

19.11.2015 17:12

I přesto, že pátek třináctého může být pro některé smolným dnem, pro nás „druháky“ se však stal velmi inspirativním a poetickým dnem.  Vydali jsme se totiž na exkurzi do Archivu města Brna (konkrétně do části Nové radnice). Naše skupinka vyjížděla z Olomouce už v brzkých ranních hodinách. Cesta byla i přes skoro dvacetiminutové zpoždění klidná. Po příjezdu na hlavní nádraží se k nám připojil pan doktor Chobot a my jsme vyrazili vstříc Brnu. Nejdříve nás pan doktor vzal na Zelný trh, kde se nachází např. Dietrichsteinský palác, dnes Moravské zemské muzeum (dříve sídlo vrchního zemského soudu), anebo známé divadlo -  Husa na provázku a Reduta. Poté jsme se přesunuli na starou radnici, kde jsme si mohli prohlédnout brněnského draka.

Odtud už to byl jen kousek k Nové radnici, kde se nachází část Archivu města Brna. Zde se nás ujala paní doktorka Hana Jordánková, která si pro nás připravila spoustu zajímavých archiválií - nejstarší listiny týkající se města Brna, berní knihy a další úřední materiál.  To vše nám paní doktorka Jordánková podrobně popsala a vysvětlila. Díky výkladu paní magistry Márii Ryza-Glejdurové jsme měli i možnost poodhalit roušku tajemství práce restaurátora, která nás velmi zaujala.

Exkurze uběhla jako voda a pak už byl čas se přesunout do Archivu Masarykovy Univerzity, který sídlí v budově, kde byla dříve uložena část Moravského Zemského archivu. Byli jsme uvítáni panem ředitelem Mgr. Luďkem Navrátilem. Ten nám krátce představil historii archivu a poté nás zavedl do badatelny a depozitářů dokonce i do trezoru. Archiv byl založen roku 2008 a v roce 2012 získal akreditaci a stal se specializovaným archivem. Disponuje 132 osobními fondy různých akademiků, což je nejvíce fondů v rámci všech univerzitních archivů v rámci ČR.  Nachází se zde cca 2 km běžných metrů archiválií. Archivují např. všechny bakalářské a diplomové práce, pamětní mince, novinové výstřižky, zakládající listinu univerzity a zhruba veškerý materiál týkající se univerzitního života.

            Obě prohlídky byly velmi inspirativní a interesantní. Jsme moc rádi, že jsme měli možnost se zúčastnit. Chtěli bychom poděkovat nejen panu doktoru Chobotovi za zprostředkování exkurzí, ale i paní doktorce Jordánkové a panu magistru Navrátilovi za jejich čas a ochotu se nám věnovat.

Za archivářský tým

KM a JU