Mezinárodní den archivů 2018

03.06.2018 10:54

9. červen je dnem, kdy se archivy po celém světě otevírají veřejnosti a také se konají nejrůznější akce pro podporu vědomí o důležitosti archiválií a archivů. V tento den se zdůrazňuje, jak nenahraditelná role archivů je v péči o historické prameny.

I naše Studentská sekce archivnictví se připojuje ke slavení tohoto svátku. A to přednáškovým cyklusem, který je zaměřen především na to, jak se dají historické prameny využít v památkové péči a v archeologii.

Srdečně Vás tedy zveme do budovy Státního okresního archivu v Olomouci (U Husova sboru 10), přednášky začínají v 9:30. Více informací se dozvíte na plakátu.