Ohlédnutí za archivní praxí

16.09.2018 09:27

Ohlédnutí za archivní praxí

Archivní praxi jsem absolvoval ve Správním archivu Armády ČR. První dny na místě, které provozuje ministerstvo obrany, jako režimově řízené pracoviště byly náročné. Po určité době a pomoci velmi vstřícných zaměstnanců archivu jsem se ale v úkolech, které my byly zadávány, zlepšoval.

V tomto odstavci bych se rád věnoval dokumentům a materiálům, se kterými jsem se dostal do styku. Ovšem jak jsem již psal výše, byl jsem v prvních dnech poučen o tom, že nemám vynášet žádné konkrétní informace o obsahu dokumentů (jeden z mnoha papíru, které jsem podepsal). Mohu ale sdělit, (doufám) že jsem pracoval s dokumenty spisového, justičního a personálního oddělení archivu, dále jsem byl samozřejmě seznámen s tím, jak celý archiv pracuje. Nahlédl jsem do fungování knihovny, badatelny, dálě příjem, skartaci a ukládání dokumentů. V době mé praxe jsem měl i to štěstí, že archiv navštívili pracovníci z Vojenského historického archívu v Praze, kteří vybírali z pohledu VHA dokumenty vhodné k převozu a archivaci do Prahy.

Na závěr bych snad jen dodal, že jsem si z praxe odnesl cenné zkušenosti o práci v archivu a jeho samotném chodu.

Lukáš Smolka

Budova archivu na Náměstí Republiky 3, Olomouc