Pasování prvního ročníku

07.11.2017 19:35

Již tradičně se letos uskutečnilo pasování prvního ročníku archivnictví Univerzity Palackého. Ačkoliv se pasování většinou odehrává během celého víkendu, letos bylo zkráceno na dva dny, 13. – 14. října. V tomto roce naše kroky zamířily do Kroměříže.

S potěšením jsme uvítali poměrně vysokou účast pasovaných, totiž třinácti studentů ze sedmnácti členů 1. ročníku. Většina z nás odjížděla po půl druhé z hlavního nádraží v Olomouci. Odtud naše cesta vedla vlakem do Přerova, kde prváci obdrželi první úkol s instrukcemi, kterým bylo připravit si scénku na historické téma.

Dále celá skupina pokračovala autobusem až do Kroměříže, kde se shledali se zbytkem přípravného týmu a našimi vyučujícími – paní doktorkou Oppeltovou, paní doktorkou Šimkovou a paní magistrou Slavíkovou. Stejně jako každý rok se k našemu pasování připojil i nejmladší člen olomoucké archivní sekce, Maruška Slavíková, která je jeho nepostradatelnou součástí.

V Kroměříži nás čekala prohlídka arcibiskupské knihovny, kterou nás laskavě provedl pan Bc. Cyril Měsíc. Poté naše kroky mířily do našeho útočiště, kterým se stala místní skautská klubovna. Zde byli již všichni účastníci vyhladovělí, a tak se rozdělili na dvě skupiny. První skupinku tvořili studenti prvního ročníku, kteří se měli v průběhu večeře připravit historickou scénku. Vyučujícím a starším studentkám zatím vrcholily přípravy na večerní  program.

Iniciační rituál začal, když velitelský čas ukazoval 20:00. Starší ročníky již poučené dřívějšími zkušenostmi se teple oblékly, protože říjnové noci bývají chladné. Ostatně na to, aby si studenti prvního ročníku vzali teplé oblečení, byli dopředu upozorněni.

Jak je již dlouholetým zvykem našeho oboru, pasování neznamená bujarý večírek s alkoholem, ale prokázání předpokladů ke studiu archivního oboru. V průběhu večera čekalo studenty 13 tematických úkolů, které museli splnit, aby se dostali ke kýženému cíli – pasování. Během večera se spolu naučili spolupracovat a poznávat nejen město a sebe navzájem, ale i obor, pro nějž se rozhodli. Ačkoli zajistit správný průběh pasování bylo organizačně náročné a studenti prvního ročníku se střetávali se zapeklitými úkoly, nakonec vše proběhlo bez nejmenšího problému a zadané úkoly byly s malou pomocí zkušenějších splněny.

Ráno se velká část účastníků rozjela ke svým domovům, což byla škoda, protože nás ještě čekala společná prohlídka zámku. A stálo to za to! Odměnou vytrvalým byla společnost herečky Ilony Svobodové a snaživá průvodkyně nám ukázala i něco navíc.

Doufáme, že prvákům, stejně jako nám, když jsme stáli na jejich místě, zůstane tento okamžik vryt do paměti.

za sekci archivnictví, Zdislava Cekotová

Příprava zadání úkolů: