Praxe v Jindřichově Hradci

12.09.2017 19:57

V termínu od neděle 23. do soboty 29. července 2017 jsem se účastnila odborné historické praxe v Jindřichově Hradci. Na týden se nám naší základnou stala budova Gymnázia V. Nováka, jejíž prázdné chodby nám posloužily jako pracoviště.

Náplní naší praxe byla gymnaziální knihovna, konkrétně se jednalo o její část – signatury B a C. Nejprve jsme si všechny knihy vyskládali po obvodech zdí chodby, poté jsme je číselně uspořádali a pak mohla začít ta hlavní část naší činnosti. Každý si vzal určitou část chodby a v programu Microsoft Excell jsme vytvářeli základní popis jednotlivých knih. Každou knihu jsme si vzali do rukou a vytáhli z ní do excellovské tabulky v ideálním případě všechny tyto informace: signatura, autor, název, označení dílu, místo a rok vydání, stará signatura, inventární číslo a různé doplňující poznámky – razítka, věnování, poškození či údaj o tom, že je kniha psána azbukou. Následně jsme do každé knihy otiskli nové razítko a do něj vepsali platnou signaturu. Této práci jsme se věnovali každý den v dopoledních a večerních hodinách.

Odpolední čas byl vyhrazen výletům po památkách Jindřichova Hradce a jeho okolí. Propršené pondělí jsme tak strávili ve městě Slavonice prohlídkou jeho podzemí a procházkou s průvodcem, dostali jsme se také do útrob paulánského kláštera u Nové Bystřice. V úterý nás přivítaly dámy v jindřichohradeckém oddělení Státního oblastního archivu v Třeboni, které sídlí na zdejším zámku. Měli jsme možnost spatřit ty nejlepší věci z rozsáhlých archivních sbírek i projít se po archivních místnostech. Ve středu na nás čekala opravdu zevrubná prohlídka Státního hradu a zámku v Jindřichově Hradci. Čtvrtek byl zasvěcen výletu do města Třeboň, kde jsme jsme absolvovali exkurzi v zámku sídlícím Státním oblastním archivu, navštívili jsme i Kostel Panny Marie Královny a sv. Jiljí s augustiniánským klášterem a prošli jsme se také podél břehu rybníka Svět. V pátek jsme se rozdělili – polovina z nás zůstala v Jindřichově Hradci a zkoumala jeho další krásy, zbytek se vydal na výlet a prohlídku nedalekého zámku Červená Lhota. To je ale ovšem jen výběr z toho všeho, co jsme mohli společně spatřit a navštívit.

Závěrem bych chtěla takovéto odborné praxe vřele doporučit. Člověk se dostane na spoustu krásných míst, a dokonce se podívá i tam, kam běžný návštěvník ne. Dozví se mnoho zajímavých informací, získá pracovní zkušenosti, pozná nové lidi a zažije s nimi spoustu zábavy. Byl to zkrátka velmi příjemně strávený týden. 

Autorka: Adéla Vozáková