Valná hromada České archivní společnosti a změny ve vedení naší sekce

24.03.2018 20:33

Dne 22. března 2018 proběhla v Praze v budově Národního archivu na Chodovci valná hromada České archivní společnosti (ČAS). Jako první bylo na programu udělení čestného členství, které získal i PhDr. Karel Chobot, kterému jménem všech studentů archivnictví Univerzity Palackého gratulujeme. Účastníci se dále dozvěděli informace o činnosti společnosti nebo také o jejím hospodaření za rok 2017. Na řadu poté přišly zprávy o činnosti jednotlivých studentských sekcí. Za naši olomouckou sekci se zúčastnila nyní již bývalá předsedkyně Lucie Vrlová spolu s bývalou místopředsedkyní Adélou Vozákovou. Spolu přednesly výroční zprávu, která je rovněž otištěna v ročence, kterou vydává ČAS a budete si ji moci přečíst i na našich webových stránkách.

Od data valné hromady, tedy od 22. března 2018, jsou platné změny ve vedení studentské sekce. Post předsedkyně zastává Milena Hoangová a místopředsedou byl zvolen Lukáš Smolka, oba z prvního ročníku oboru archivnictví. Oběma gratulujeme ke zvolení a přejeme hodně úspěchů!

Za studentskou sekci,

Lucie Vrlová