Výroční zpráva o činnosti Olomoucké studentské sekce archivnictví za rok 2018

01.04.2019 11:08

Výroční zpráva o činnosti Olomoucké studentské sekce České archivní společnosti za rok 2018

Stejně jako každý rok je pro budoucí archiváře a jejich průvodce plný nových překvapení, výzev a zážitků, tak ani ten loňský se nedal zahanbit a zde je jeho přehled.

V březnu jsme navštívili výstavu Labyrintem dějin českých zemí, která se odehrála v Praze v prostorách Pražského hradu. Národní archiv a Zemské Archivy v Brně a Opavě ze svých inventářů na výstavu propůjčily svá „esa v rukávu“. K vidění bylo široké spektrum listin, nevyjímaje Zlatou bulu sicilskou, landfrýdy z dob Václava IV., listiny Karla IV., toleranční patent Josefa II. a mnoho dalších zajímavých předmětů jak z hlediska archivního, tak i státoprávního.

Letošní Mezinárodní den archivů jsme mohli díky laskavosti vedení Státního okresního archivu Olomouc a olomoucké pobočky Zemského archivu Opava uspořádat přímo v přednáškové místnosti archivu. Náplní dne byly dvě přednášky. Prvním přednášejícím byl polský student na výměnném pobytu Krystian Trusz, který nám ve své přednášce představil polské archivnictví v historii a přítomnosti. Druhá byla v režii místopředsedy studentské sekce Lukáše Smolky, jenž posluchačům pověděl o tom, jak šel čas se Zlatou bulou sicilskou.

Přednáška polského studenta na téma polské archivnictví, foto Milena Hoangová

O letních prázdninách se někteří z nás zúčastnili archivních praxí v Rajhradě, v Jindřichově Hradci a v Litoměřicích. Praxe v Litoměřicích se konala na kurii biskupství litoměřického a jednalo se o katalogizování do elektronické evidence. V rámci praxe jsme tentokrát navštívili saské město Pirna a pevnost Königstein nedaleko českých hranic. Nechyběla ani tradiční noční návštěva památníku Terezín.

Na začátku školního roku 2018/2019 se katedra historie včetně archivní sekce přesunula z provizorních prostor na Tř. Svobody do nově zrekonstruovaného budovy Na Hradě. Nutno dodat, že stěhování bylo na spadnutí už minulý školní rok, ale muselo být z technických důvodů odloženo. Studenti a vyučující byli nadšení, že se konečně mohli vrátit zpět na “Hrad”.

Ve dnech 19. a 20. října se konalo tradiční pasování prvního ročníku. Za místo konání byl letos prohlášen Nový Jičín. Po domluvě s panem doktorem Chobotem, bývalým ředitelem Státního okresního archivu Nový Jičín, nám byla zařízena exkurze v prostorách archivu. Proběhla v odpoledních hodinách pátečního dne a obsahovala krátké povídání ohledně historie archivu a následnou prohlídku budovy. Po exkurzi se skupina přesunula do bývalé židovské synagogy, která v dnešní době funguje jako depozitář fondů jak novojičínského archivu, tak i Zemského archivu Opava. Se zapadajícím sluncem se studenti prvního ročníku připravovali na úkoly a nástrahy, které jim připravily šikovné druhačky či přímo samotný Nový Jičín. Úkolů bylo celkem čtrnáct – jeden pro každou pomocnou vědu historickou plus ještě pár navíc. Všechny úkoly byly dokončeny okolo jedné hodiny ranní a noví archiváři mohli být pasováni. Druhý den po krátkém spánku následoval návrat domů.

Při vymýšlení úkolů na pasování jsme se nejen zapotili ale i nasmáli, foto Milena Hoangová

V listopadu studenti druhého ročníku navštívili Archiv města Brna nacházející se v Nové radnici. V archivu jsme byli seznámeni například se zakládací listinou města Brna z roku 1243, graduálem ze 14. století, knihou kamenického cechu a testamentů a na závěr matrikou z druhé poloviny 19. století. Následovala prohlídka depozitářů a nahlédnutí do sbírky rukopisů Antonína Bedřicha Mitrovského. Tím byla završena návštěva městského archivu, nikoli však celá výprava. Ta se přesunula do Moravského zemského archivu, kde se v prostorách přednáškového sálu konala výstava Morava jako součást českého státu – společný vývoj od středověku do 20. století. K vidění byly významné moravské listiny a archiválie.

 

Zájem o knihy v Archivu města Brna byl velký, foto Milena Hoangová

Poslední zajímavou událostí roku 2018 byl vánoční večírek, který se konal 12. prosince na katedře historie a na kterém se sešlo studentstvo všech ročníků spolu se všemi vyučujícími. Příjemná vánoční atmosféra byla vylepšena oslavou 70. narozenin PhDr. Karla Chobota, k jehož poctě bylo ztvárněno divadelní představení o nechvalně proslulém falzátorovi Antonínu Bočkovi. Oslavenec byl potom za své dosavadní zásluhy na poli archivním i učitelském dekorován Řádem myši archivní, kterou zatím získali jen dva lidé.

Na závěr nutno zmínit naše webové stránky sekce-archivnictvi-upol.webnode.cz, kde se můžete dozvědět o naší činnosti více.

kolektiv druhého ročníku archivnictví