Letní škola Ad fontes KHI FF UP

Ve dnech 6. června až 8. června 2016 pořádala Sekce archivnictví KHI FF UP, Olomoucká studentská sekce České archivní společnosti a katedra germanistiky letní školu s příznačným názvem Ad fontes, tedy česky K pramenům. Celý program se uskutečnil na půdě KHI FF UP a byl napěchovaný řadou zajímavých přednášek lidí zvučných jmen.

Úvodní slovo zahájilo celou letní školu v 8:45 dopoledne. Již v 9 hodin začala přednášet svůj příspěvek PhDr. Veronika Sladká, a to na téma Knihovna kláštera augustiniánů u kostela sv. Tomáše v Praze s důrazem na archivní prameny řádové provenience a jejich využití při rekonstrukci dějin klášterní knihovny. Od 10:15 ji vystřídala doktorka Marie Krappmann z Judaistických studií FF UP s tématem Obléhání Prahy Švédy z židovského a křesťanského pohledu a jejich srovnání.

Po celou dobu akce byl účastníkům k dispozici coffee break s kávou, vodou a nějakým malým občerstvením pro osvěžení. Nicméně mezi půl dvanáctou a půl jednou byla naplánovaná pauza na oběd.

Od 12:30 následovala prohlídka krovů kostela sv. Michaela v Olomouci pod vedením magistra Ondřeje Belšíka. Poté se účastníci přesunuli zpět na katedru historie, kde od 14:30 následovala přednáška doktora Radka Martínka z Pedagogické fakulty v Hradci Králové s velmi zajímavým tématem problematiky kultu ostatků v katolickém baroku. Vzhledem k náročnému odpolednímu programu všichni účastníci uvítali odpolední pauzu na kávu. V 15:45 si vzala slovo magistra Magda Polanská z Katedry dějin umění FF UP, jejíž přednáška se věnovala rozvoji vcítění se k obrazovým pramenům, a naše pozornost se přesunula z věcí Božích na věci krásna. To završila od pěti hodin docentka Martina Hřibová, která se věnovala rekonstrukci oděvu španělské královny Anny Habsburské. Potěcha pro oko nejen pro ženy, ale i pro muže.

 Čas, který následoval, byl věnován instalaci studentských posterů. Večerní program spojený s hudebními ukázkami byl pod vedením Petra Šimka, který účastníkům řekl i něco o fungování varhan.

Úterní program odstartovala v devět hodin doktorka Hedvika Kuchařová ze Strahovské knihovny. V 10:15 jsme se společně s doktorem Filipem Hradilem z Vlastivědného muzea v Olomouci přesunuli k nálezu zlatého pokladu v Uničově a jeho rozboru z hlediska numismatického. Následovala pauza na oběd.

Odpolední modul pak zahájil Mgr. Jan Michala z Ústavu pro studium totalitních režimů, který měl příspěvek k tajně natočenému filmu z bourání synagogy v Holešově, jenž vzhledem k blízkosti mnoho účastníků oslovil. Poté následovalo pro některé posluchače náročnější téma doktora Petra Jenče věnující se archeologii a speleoantropologii, po němž nastal čas na odpolední kávu, kterou si někteří nervózní studenti moc nevychutnali, protože po ní následovala posterová sekce, a tedy nutnost ostatním ke svému posteru něco říct.

Večer nastal zlatý hřeb celého programu, kterého se zhostil profesor Jiří Mikulec z Historického ústavu Akademie věd s obzvlášť zajímavým tématem Umění umírat zaměřeným na období baroka.

Ve středu ráno si účastníci přivstali a šli se podívat v rámci připravené exkurze do restaurátorské dílny olomouckého archivu, kde viděli proces doplňování papíru, byl jim vysvětlen postup záchrany písemných pramenů při napadením plísní, ruční šití vazby apod.

V 10:30 si vzal opětovně slovo profesor Mikulec, tentokrát s příspěvkem věnujícímu se náboženským bratrstvům, ke kterým nám již něco řekla kolegyně Veronika Orlová během posterové sekce.

Vzhledem k náročnosti celého programu všichni přítomní uvítali pauzu na oběd, která se konala mezi polednem a jednou hodinou.

Od jedné hodiny jsme si vyposlechli příspěvek doktora Roberta Mečkovského na téma využití aukčních katalogů. Ve 14:15 začal poslední  příspěvek letní školy Ad fontes, a to magistra Jiřího Černého z Katedry germanistiky FF UP s názvem Letákové spisy a Loketský církevní pořádek. V 15:30 byla letní škola Ad fontes úspěšně ukončena.

Věříme, že všem posluchačům i samotným přednášejícím se letní škola Ad fontes líbila a zachovají nám věrnost i při dalších pořádaných akcích.

Autor: Zdislava Cekotová

Ve Zlíně 11. září 2016