Praxe v benediktinském klášteře Rajhrad 12. - 14. 5. 2017

                V květnu jsem se s mou kolegyní a spolužačkou Marťou zúčastnila praxe v benediktinském klášteře v Rajhradě, společně s paní doktorkou Oppeltovou a Šimkovou a dalšími kolegyněmi historičkami Terkou a Míšou. Sešly jsme se už v pátek večer, přivítal nás bratr František a ukázal nám naše pokoje. Byl to útulný byteček pro hosty, kde byla ukrutná zima, a tak jsme následující 2 dny pořádně větraly, abychom dovnitř dostaly teplo. Večer jsme strávily příjemným povídáním v kuchyni, navštívil nás i bratr Naum.

                Druhý den ráno jsme se začaly pomalu seznamovat s naším pracovištěm. Byla to příjemná, studená knihovna, chodba a velká čtvercová chodba, kde se nacházely informacemi pro návštěvníky Památníku písemnictví na Moravě. Úkolem naší praxe bylo uspořádat sbírky knih. Byla to náročná práce, jedna sbírka obsahovala asi 1000 knih a ta druhá cca 5000.

                Naše „pracoviště“ se nacházelo vedle křížové chodby, kde se také nacházela rajská zahrada. Mniši zde chovají pávy, a jejich křik nás provázel celým víkendem. V jednu chvíli jsem se snažila napodobit jejich křik, pávi mi odpověděli a křičeli tak moc, že spustili alarm.

                V sobotu před obědem jsme ještě stihly prošmejdit jedno staré křídlo kláštera, kam se návštěvník normálně nedostane a moc se nám to líbilo. Za 2. světové války byl klášter obýván voják a v této části kláštera jsme nalezly pozůstatky jejich pobytu v klášteře – např. šipky na zdech nebo rozmístění věcí v prostoru pomocí namalovaných sektorů na podlahách v místnostech.

                Na oběd jsme chodily do klášterní taverny, krásné restaurace v prostorách kláštera. Po vydatném obědě jsme si ještě daly zmrzlinu, protože bylo opravdu velké horko.

                V teplý sobotní podvečer jsme vyrazily do „civilizace“, tedy do centra města, abychom si nakoupily na další den.

                V neděli jsme dále uspořádávaly knihovnu a také jsme šly na prohlídku kláštera. Bratři nám ukázali hospodářské prostory, střešní prostory nad klášterem a také další zajímavé místnosti.

                Nakonec jsme si nakoupily suvenýry a unavené a spokojené jsme odjely z praxe domů. 

 

Na fotky z praxe se můžete podívat ve Fotogalerii. 

 

   Článek vytvořila: Adéla Mlčáková