Archivní exkurze do Moravského zemského archivu

Dne 5. května 2016 uskutečnila tradiční exkurze prvního ročníku archivnictví Palackého univerzity pod vedením PhDr. Karla Chobota do Moravského zemského archivu v Brně. I přes obavu ze sabotáže z řad studentstva se exkurze zúčastnili všichni.

S trochou nadsázky se dá říct, že všechny cesty vedou do Brna. Někdo do bývalého hlavního města Moravy přijel „žlutým autobusem“, někdo vlakem interně označeném „tour de Morava“ a někdo už tam byl. I když cesty byly různé, všichni účastníci se sešli v devět hodin ráno na brněnském vlakovém nádraží. Zde už započalo společné dobrodružství mezi papíry a pergameny. Nás samozřejmě víc zajímaly pergameny.

Po šťastném shledání všech studentů s panem doktorem Chobotem se účastníci v čele se svým kantorem společně odebrali na autobusovou zastávku Úzká brněnské hromadné dopravy, odkud jim jel autobus č. 60, který je dovezl až do vzdálenějších částí města Brna, kde sídlí MZA. Ještě před vstupem do budovy bylo nutno vše zdokumentovat, a tak následovalo první společné foto před MZA. Ve foyer si studenty prvního ročníku vyzvedl milý mladý zaměstnanec archivu, který s nimi potom absolvoval celou prohlídku MZA.

Jelikož objekt MZA je opravdu velká budova, prohlídka zahrnovala dlouhou řadu chodeb, dveří a popojíždění výtahem. Iniciativnější studenti navrhovali, že pro rychlejší přesun z jednotlivých částí archivu by bylo možné používat koloběžky a vroucně po nich zatoužili.

Účastníci během prohlídky MZA samozřejmě neviděli jen něco tak nezajímavého, jako jsou chodby a dveře, ale mohli si prohlédnout konzervátorskou dílnu, kde se jim dostalo odborného výkladu k práci restaurátorů v MZA, mnohé zajímavé archivní dokumenty (např. i cenné kulturní památky), střešní zahradu, kde následovalo další společné foto, nebo fotoateliér, kde se připravují fotografie cenných dokumentů pro výstavy apod.

Všem se exkurze moc líbila a prohloubila jim představu o jejich budoucím možném povolání. Nicméně bohužel k vysokému datu studenti oželeli další prohlídku města a v nejbližší možný okamžik opustili hlavní město Moravy, aby se zodpovědně připravovali na zkouškové období, které neúprosně bušilo na dveře.

Autor: Zdislava Cekotová

Ve Zlíně, 11. září 2016