Kdo jsme?

Jsme studentská sekce archivnictví na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Studentská sekce je zaštítěna Českou archivní společnost. 

ČAS je dobrovolným profesním sdružením archivářů, vysokoškolských pedagogů a studentů archivnictví a pomocných věd historických i dalších příznivců a sympatizantů z řad odborné i laické veřejnosti v oblasti archivnictví. Více o společnosti se dozvíte na webových stránkách www.cesarch.cz

Díky finanční a odborné podpoře ČASu pořádá naše sekce exkurze do archivů a podobných institucí, které nám pomohou pochopit obor archivnictví, který studujeme. 

Na našem webu se dozvíte i o dalších akcích, které pořádáme.