Návštěva Brněnského městského archivu a výstava: Morava jako součást českého státu

07.01.2019 17:40

V pátek 23. listopadu jsme jako studenti druhého ročníku archivnictví podnikli menší výlet do konkurenčního Brna. Ráno bylo krušné (kdo by chtěl dobrovolně vstávat před šestou?), ale naštěstí jsme se brzy vzpamatovali. Přesně o půl deváté proběhla kontrola pana doktora Chobota, zda-li jsme opravdu dorazili všichni, a exkurze do brněnského městského archivu mohla započít.

Byli jsme seznámeni s nejstarší písemností archivu, tj. se zakládací listinou města Brna z roku 1243. Poté jsme měli možnost nahlédnout do matriky z počátku 19. století, graduálu ze 14. století, knihy testamentů a knihy cechu kameníků. Po prozkoumání těchto vzácných a zajisté zajímavých archiválií, které prověřily naše paleografické schopnosti, následovala prohlídka depozitářů a nahlédnutí do sbírky rukopisů Antonína Bedřicha Mitrovského, čímž byla exkurze ukončena.

Konec exkurze ovšem neznamenal konec mise. Skupina se přemístila do budovy Moravského zemského archivu, kde se konala výstava: Morava jako součást českého státu - společný vývoj od středověku do 20. století. Po zhlédnutí vystavených archiválií a úspěšném složení puzzle byla povinná služební cesta archivářů v Brně opravdu u konce.

 

Za OSSA Barča Řepová a Lukáš Smolka