Valná hromada studentské sekce archivnictví

13.03.2018 20:52

 

Dne 13. 3. 2018 se konala na katedře historie valná hromada studentské sekce archivnictví.

V hojném počtu se dostavily studentky 3. a 2. ročníku a také studentky a jeden student 1. ročníku. 

Na valné hromadě jsme probírali vstup studentů prvního ročníku do České archivní společnosti. Ti se dozvěděli něco o fungování společnosti, o členství a jeho výhodách. Také jim byly představeny funkce předsedy, místopředsedy nebo pokladníka studentské sekce. Tyto funkce budou v následujícím akademickém roce přebírat a pomocí naší nynější předsedkyně se s nimi budou v průběhu semestru seznamovat. 

Všichni přítomní studenti se rozhodli vstoupit do České archivní společnosti, což nás velice těší. Ti, kteří dnes nebyli přítomni, dostanou šanci vyplnit přihlášky ještě ve čtvrtek, kdy proběhne také tajná volba nového předsedy a místopředsedy. Funkce pokladníka byla předána studentce 2. ročníku. 

 

                                                                            Za studentskou sekci, 

                                                                                                                 Adéla Mlčáková