Zpráva z Mezinárodního archovního dne

12.06.2017 20:28

9. června se na naší katedře konal přednáškový blok k Mezinárodnímu dni archivů. Jeho téma se neslo v duchu prolínání oborů, neboť přednášejícími nebyli archiváři, ale památkář Radim Vrla, který pracuje v Národním památkovém ústavu v Kroměříži a dále archeolog Mgr. Zdeněk Schenk, Ph.D. 

Přednáška pana Vrly pojednávala o vnímání stavebních památek jako pramene. Dozvěděli jsme se, co všechno se dá ze staveb vyčíst a jakým nedocenitelným zdrojem informací jsou. Pan doktor Schenk zase studentům archivnictví předvedl, jak důležité jsou pro archeology písemné prameny a to na názorném příkladu z praxe z města Přerova v lokalitě na Marku. Oba přednášející byli odměněni bouřlivým potleskem a lahví archivního vína.