Vítejte na stránkách sekce archivnictví na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

 

Dozvíte se zde všechno o připravovaných akcích, valných hromadách, o členech sekce a její činnosti.

 

Novinky

Pasování prvního ročníku 2018

29.10.2018 17:23

Archivní pasování 2018

Ve dnech 19. a 20. října se konalo jako každý rok pasování prvních ročníků oboru archivnictví. Jestli si někdo říkáte, že pokud se pasování koná každý rok tak musí jít určitě o dlouhou tradici...To je určitě možné, ale kolik let již výše zmíněná tradice trvá nezjistíme, první písemná zmínka je jen velmi bídně datována (pokud to pomůže, tak čtvrtá indikce a pátek po svátku někoho, jehož jméno už ani není v kalendáři).

Za místo konání byl letos jednohlasně prohlášen Nový Jičín (neplést s tím „obyčejným“ v Čechách). Výběr tak důležité lokace samozřejmě není náhodný a i my jsme pro něj měli pádný důvod. Po domluvě s naším ctihodným vyučujícím předmětu archivnictví panem doktorem Chobotem, bývalým ředitelem Státního okresního archivu Nový Jičín, nám byla zařízena „exkurze“ v prostorách archivu. Proběhla v odpoledních hodinách pátečního dne a obsahovala krátké povídání ohledně historie archivu a následnou prohlídkou budovy. Po exkurzi se skupina přesunula do bývalé židovské synagogy, která v dnešní době funguje jako depositář fondů jak novojičínského archivu, tak i Zemského archivu Opava. Poté se všichni vrátili do skautské klubovny, což bylo místo, kde jsme přebývali, pokud jsme zrovna neměli nic na práci. Lelkování ale bylo dost a se zapadajícím sluncem se první ročníky (ne)připravovali na úkoly a nástrahy, které jim připravili buď moje velmi nadané kolegyně, nebo samotný Nový Jičín. Úkolů bylo celkem čtrnáct - jeden pro každou pomocnou vědu historickou. 

První úkol začal někdy okolo sedmé hodiny večerní. A jak si moji mladší kolegové vedli? No nazvěme to tak, že výsledné pocity byly poněkud smíšené. Entuziastický nástup vystřídala poněkud odevzdaná mentalita. I přesto se kolem jedné hodiny po půlnoci všichni shromáždili zpět ve skautské klubovně a přistoupilo se k samotnému aktu pasování, nad kterým dohlížely jako již mnoho let paní doktorka Oppeltová a paní magistra Slavíková. Rád bych jim tímto asi ve jménu celého ročníku poděkoval za vstřícnost a ochotu jak při přípravě, tak i na samotném pasování, které je nutno říci velmi pompézní. Máme meče, přísahy, poklekání a tak nějak vše co s tím souvisí. Po tak strhující události se většina osazenstva vydala alespoň trochu prospat. Otrlejší jedinci probděli noc rozmluvami nad fascinující tématy sahající od Spejbla a Hurvínka až po Edgara Allana Poa. Celá sešlost byla ukončena předáním klubovny (nutno dodat, že v původním stavu) a návratem nových a „starých“ archivářů domů.

Na závěr bych snad jen řekl, že já osobně jsem si pasování užil, i když mě trochu zklamala odevzdanost prvních ročníků při plnění pozdních úkolů.

Datum per manum, XII Kalendas Novembris, anno domini MMXIIXo, Indicaciones secundum.

Za studentskou sekci Lukáš Smolka

 

Celý článek

Ohlédnutí za archivní praxí

16.09.2018 09:27

Ohlédnutí za archivní praxí

Archivní praxi jsem absolvoval ve Správním archivu Armády ČR. První dny na místě, které provozuje ministerstvo obrany, jako režimově řízené pracoviště byly náročné. Po určité době a pomoci velmi vstřícných zaměstnanců archivu jsem se ale v úkolech, které my byly zadávány, zlepšoval.

V tomto odstavci bych se rád věnoval dokumentům a materiálům, se kterými jsem se dostal do styku. Ovšem jak jsem již psal výše, byl jsem v prvních dnech poučen o tom, že nemám vynášet žádné konkrétní informace o obsahu dokumentů (jeden z mnoha papíru, které jsem podepsal). Mohu ale sdělit, (doufám) že jsem pracoval s dokumenty spisového, justičního a personálního oddělení archivu, dále jsem byl samozřejmě seznámen s tím, jak celý archiv pracuje. Nahlédl jsem do fungování knihovny, badatelny, dálě příjem, skartaci a ukládání dokumentů. V době mé praxe jsem měl i to štěstí, že archiv navštívili pracovníci z Vojenského historického archívu v Praze, kteří vybírali z pohledu VHA dokumenty vhodné k převozu a archivaci do Prahy.

Na závěr bych snad jen dodal, že jsem si z praxe odnesl cenné zkušenosti o práci v archivu a jeho samotném chodu.

Lukáš Smolka

Budova archivu na Náměstí Republiky 3, Olomouc

Celý článek

Mezinárodní den archivů v Olomouci

25.06.2018 13:37

Protože letos 9. 6. připadlo na sobotu, den přednášek byl posunut už na páteční dopoledne do budovy ZA Opava, pobočky v Olomouci a SoKA Olomouc. Účastnili se nejen studenti prvního ročníku archivnictví, ale i samotní zaměstnanci.

 

Po krátkém slovu úvodem se mohlo začít. Na programu byly 2 zajímavé přednášky.

První přednesl náš erasmový spolužák Krystian Trusz, který nám v krátkosti představil Polské archivnictví, jeho historii a nynější podobu.

Druhé přednášky se ujal náš spolužák Lukáš Smolka a jeho tématem bylo: Jak šel čas se Zlatou bulou sicilskou. Dozvěděli jsme se i mnoho informací, proč je kolem této listiny tolik různých roků a jaké záhady ji obestírají dodnes.

Nakonec položil otázku mířenou ke starším z posluchačů: „Kde jsme mohli denně vídat podobu Zlaté buly sicilské (do roku 2008)?“. Správná odpověď byla na papírové dvacetikoruně.

Celá akce nakonec trvala pouze slabě přes hodinu, ale i tak stačila k získání užitečných informací a poznatků.

 

Celý článek

Exkurze do Moravského zemského archivu v Brně

17.06.2018 15:41

Na konci měsíce května nás čekala návštěva Moravského zemského archivu v Brně.

Prohlídku samotného archivu jsme začali krátkou přednáškou o jeho historii a dozvěděli jsme se i různé zajímavosti. Následovala prohlídka části depozitářů, kde jsme si z blízka mohli spatřit některé matriky a jejich vývojový posun ve stylu zápisů. V další části jsme mohli nahlédnout do moravských zemských desek. Konkrétně jsme si prohlédli nejstarší brněnskou a olomouckou zemskou knihu. Neméně zajímavé byly i stavovské listy a v neposlední řadě nás čekala místnost plná starých ručně malovaných a tištěných map nejen naší země, ale i např. Francie. Poslední vybranou místností byla badatelna, kde nám byl vysvětlen její chod. Za příjemnou a velmi zajímavou a poučnou prohlídku děkujeme mimo jiné panu doc. dr. Smutnému, CSc.

Po prohlídce a obědě jsme se vydali na nádraží, kde nás někteří opustili a naše menší skupinka se pomalu vydala na výpravu za dalšími zajímavými místy města. Naše exkurze dále pokračovala dobrovolnou návštěvou výstavou mučících nástrojů.

V plánu jsme měly i návštěvu kostnice u sv. Jakuba, která i přes svou ponurou atmosférou působila i jako místo důstojného posledního odpočinku. Prohlídka nám sice zabrala pouhou čtvrthodinku, ale i přes to v nás zanechala velký dojem.

Celý den nás provázela dobrá nálada i počasí. Nezapomnělo se ani na nahlédnutí na proslulého brněnského draka, který ve staré radnici hlídá informační centrum. K večeru jsme již unaveně vyhlíželi vlak na cestu do našeho univerzitního města a těšili se na brzký návrat.

Celý článek

Mezinárodní den archivů v Olomouci

11.06.2018 13:31

Protože letos 9. 6. připadlo na sobotu, den přednášek byl posunut už na páteční dopoledne do budovy Zemského archivu Opava, pobočky v Olomouci a SoKA Olomouc. Účastnili se nejen studenti prvního ročníku archivnictví, ale i samotní zaměstnanci.

Po krátkém přivítání a představení mezinárodního dne archivů se mohlo začít. Na programu byly 2 zajímavé přednášky.

První přednesl náš erasmový spolužák Krystian Trusz, který nám v krátkosti představil Polské archivnictví, jeho historii a nynější podobu.

Druhé přednášky se ujal náš spolužák Lukáš Smolka a jeho tématem bylo: Jak šel čas se Zlatou bulou sicilskou. Dozvěděli jsme se i mnoho informací, proč je kolem této listiny tolik různých roků a jaké záhady ji obestírají dodnes.

Nakonec položil otázku mířenou ke starším z posluchačů: „Kde jsme mohli denně vídat podobu Zlaté buly sicilské (do roku 2008)?“. Správná odpověď byla na papírové dvacetikoruně.

Celá akce nakonec trvala pouze slabě přes hodinu, ale i tak stačila k získání užitečných informací a poznatků.

 

Celý článek

Mezinárodní den archivů 2018

03.06.2018 10:54

9. červen je dnem, kdy se archivy po celém světě otevírají veřejnosti a také se konají nejrůznější akce pro podporu vědomí o důležitosti archiválií a archivů. V tento den se zdůrazňuje, jak nenahraditelná role archivů je v péči o historické prameny.

I naše Studentská sekce archivnictví se připojuje ke slavení tohoto svátku. A to přednáškovým cyklusem, který je zaměřen především na to, jak se dají historické prameny využít v památkové péči a v archeologii.

Srdečně Vás tedy zveme do budovy Státního okresního archivu v Olomouci (U Husova sboru 10), přednášky začínají v 9:30. Více informací se dozvíte na plakátu.

 

Celý článek

Výlet na výstavu Labyrintem dějin českých zemí v Praze

27.03.2018 19:21

Na popud PhDr. Karla Chobota jsme se ke konci měsíce března zúčastnili výstavy Labyrintem dějin českých zemí na Pražském hradě společně s druhačkami a vybranými (čtěte odvážnými) studenty historie.

Začátek se neobešel bez menších komplikací ­– zpožděné vlaky, vyhlášení požárního poplachu na pražském vlakovém nádraží, které jsme však úspěšně překonali a mohli jsme se vydat metrem (kde byl tentokrát problém s přestupem – přestavba jedné zastávky) směr Hradčany. Cestou na Hrad jsme míjeli starou budovu Národního archivu. Před Hradem jsme úspěšně prošli kontrolou a mohli se vydat vstříc poznávání našich dějin.

Na výstavě jsme mohli spatřit staré i novější listiny a dokumenty týkající se historie naší země. Exponáty byly vystavené ve vitrínách nebo v digitalizované podobě. Byly zde různé projekce například o sv. Václavovi či z období válek a komunistického režimu. Mohli jsme zblízka zkoumat deníkový záznam, různé druhy pečetí i bul, pečetidel nebo si procvičit bystrost u naučného interaktivního programu.

Na výstavě jsme strávili více jak hodinu. Ještě před odchodem si mnozí studenti zakoupili různé předměty, jako knihu nebo pamětní minci. Stihli jsme i většinovou fotku našeho ročníku. Následně jsme se každý rozešli svou cestou. Někteří jednotlivě, jiní utvořili skupinky.

Naše skupinka šla na „zdravý oběd“ (McDonald a Kebab) pod Pražským hradem, po němž jsme se ještě více zmenšili, protože někteří museli na vlak. My jsme se však vydali vstříc kopci na Hrad. Toužili jsme spatřit výstavu v Národní galerii ve Schwarzenberském paláci. Svou prohlídku jsme začali na půdě. Po vystoupání všech možných schodů nás čekala kýžená odměna – zbrojnice. Částečně zklamané z nemožnosti pořídit fotografie jsme si to vynahradili dlouhou a důkladnou prohlídkou nejrůznějších druhů zbraní od sečných po palebné, a výbav samotných bojovníků. Na spodní tři patra jsme již použili dříve nabízený výtah – naše unavenost začínala být pomalu znát. Tam jsme shlédli obrazy a sochy od nejrůznějších umělců.

Čas postoupil a my se za pomoci mapy vydali přes Karlův most na druhou stranu Prahy vyhledat pobočku Levných knih, které se nacházely naproti vchodu do metra, čehož jsme po nákupu využili. Ani tato cesta metrem se pro nás však neobešla bez menší komplikace. Nastoupili jsme na špatný směr jízdy, takže jsme si cestu kousek prodloužily. Na hlavním nádraží nás opět neminuly knihy, ale ani židličky, které se v knihkupectví nacházely a přímo volaly po obsazení.

Vyhlídka (ne)přijíždějícího vlaku se nám zdála nekonečná, při naší „uchozenosti“ a oznámení zpoždění. Nakonec jsme se ale dočkaly, pohodlně usadily a plné nových zážitků a informací jsme se unavené blížily k vytouženému cíli – postelím.

Martina Gomolová

 

Celý článek

Výroční zpráva o činnosti Olomoucké studentské sekce České archivní společnosti za rok 2017

24.03.2018 21:05

    Jako každý rok studenti v rámci semináře z archivnictví navštěvují různé archivy po České republice, aby se co nejvíce přiblížili své budoucí profesi. Konkrétně studenti prvního ročníku v roce 2017 navštívili Moravský zemský archiv v Brně a Archiv města Brna, posluchačky druhého ročníku pak v letním semestru zavítaly do Národního archivu v Praze.

                                                

Studenti druhého ročníku archivnictví spolu s PhDr. Karlem Chobotem při exkurzi v Národním archivu v Praze.

    Během celého letního semestru roku 2017 vykonával první, ale především druhý ročník oboru archivnictví odbornou praxi v podnikovém archivu olomoucké firmy Nestlé Česko s. r. o Závod Zora. Podmínky při práci nebyly vždy ideální, například v potemnělé garáži při teplotě lehce nad nulou se mzdové listy nezařazovaly zrovna nejlépe. I když byla praxe mnohdy náročná, tak jejím nesporným kladem byla možnost nahlédnout do soukromého archivu. Rovněž nás společná práce pod dozorem Mgr. Emy Šimkové, Ph. D. a Mgr. Jany Oppeltové, Ph. D. naučila systematické činnosti při třídění značného množství různorodého archivního materiálu. Mimo to nám byly odměnou pravidelné příděly právě vyrobených čokoládových tyčinek a závěrem i exkurze po areálu, ve kterém se čokoláda vyrábí.

                                                         

Při praxi v čokoládovně nám snesli Modré z nebe.

    Mimo dlouhodobější praxi v čokoládovně měli někteří studenti možnost rozšiřovat své dovednosti i na jiných místech naší vlasti v rámci odborných praxí pořádaných olomouckou Katedrou historie. Zajímavou zkušeností byla třídenní praxe v klášteře Milosrdných bratří v Brně. Zde se studenti dostali do kontaktu s archiváliemi, které se týkaly klášterní historie, a pomohli také identifikovat část obsahu knihovny. Nejzajímavější částí praxe však bylo třídění a fotografování kněžských rouch s jejich doplňky, při čemž jsme se setkali s rouchy nejen novodobými, ale i s těmi barokními. Na práci s knihami, jejich třídění a katalogizaci, byly například zaměřeny i praxe v benediktýnském klášteře Rajhrad či v Gymnáziu Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci. Na nich studenty však nečekala pouze práce, ale i možnost navštívení velice zajímavých míst a kulturních památek v okolí.

    Během letních měsíců pak studenti podstoupili i povinné archivní praxe v některém ze Státních okresních archivů v blízkosti jejich bydliště.

    V pátek 9. června jsme na půdě katedry oslavili Mezinárodní den archivů přednáškovým cyklem, v jehož rámci vystoupil památkář Radim Vrla, pracovník Národního památkového ústavu v Kroměříži, s tématem Památka jako pramen. Z jeho příspěvku jsme se dozvěděli, co všechno se dá ze staveb vyčíst a jakým nedocenitelným zdrojem informací jsou. Druhým přednášejícím byl přerovský archeolog Mgr. Zdeněk Schenk, Ph.D. s tématem Archeologie a archivnictví. V příspěvku předvedl, jak důležité pro archeology mohou být písemné prameny v archivech uložené, a to na konkrétním příkladu ze své praxe – objevení základů kostela a školy Jednoty bratrské v Přerově v lokalitě na Marku. I když účast nebyla taková, jak se předpokládalo, obě přednášky přinesly zúčastněným nové poznatky a nikdo své účasti nelitoval.

      Krátce po začátku nového semestru, v úterý 26. září, se v podvečerních hodinách uskutečnilo tradiční seznamovací posezení se studenty prvního ročníku, kteří nás mile překvapili svou hojnou účastí. Noví studenti měli příležitost seznámit se se svými staršími spolužáky a dozvědět se užitečné informace týkající se jejich studia, praxí či poznatků ze studentského života.


      Tradiční archivní pasování prvního ročníku pak proběhlo 13. – 14. října. V tomto roce naše kroky zamířily do Kroměříže, kde jsme se setkali opět v hojném počtu. Zde na nás čekala nejprve prohlídka arcibiskupské knihovny, kterou nás laskavě provedl Bc. Cyril Měsíc. Na první ročník bylo v průběhu večera nachystáno 13 úkolů z archivní praxe, které museli splnit, aby se dostali ke kýženému cíli – pasování. Během večera se naučili vzájemné spolupráci a poznávali nejen město a sami sebe navzájem, ale i obor, pro jehož studium se rozhodli. Ačkoli zajistit správný průběh pasování bylo organizačně náročné a studenti prvního ročníku se střetávali se zapeklitými úkoly, nakonec vše proběhlo bez nejmenšího problému a zadané úkoly byly s malou pomocí zkušenějších splněny. Po krátkém odpočinku nás ještě ráno čekala prohlídka kroměřížského zámku.

    Ještě před koncem zimního semestru se 13. prosince na katedře konal již tradiční vánoční večírek, na kterém se sešli studenti archivnictví ze všech ročníků spolu se svými vyučujícími. Kromě příjemné vánoční atmosféry doplněné domácím cukrovím byl pro účastníky připraven i turnaj v pexesu, kterého se všichni hráči zúčastnili s velikým nasazením.

                                                

Finalistky turnaje v pexesu

    Webové stránky olomoucké studentské sekce (sekce-archivnictvi-upol.webnode.cz) dostaly novou podobu a nalézají se na nich články informující o naší činnosti i s fotografickými přílohami. Novinkou je nově zřízená facebooková stránka sekce, která je určena jak stávajícím, tak i budoucím studentům, ale i široké veřejnosti. Nalézají se zde novinky týkající se studentské sekce, pozvánky na zajímavé kulturní akce, které se konají v Olomouci, či informace o důležitých věcech z historie.

    V nastávajícím kalendářním roce plánujeme vytrvat v naší snaze propagovat obor archivnictví nejen na internetu, ale i mezi studenty středních škol díky plánovaným přednáškám přímo na jejich školách.

Lucie Vrlová, Adéla Vozáková

Celý článek

Valná hromada České archivní společnosti a změny ve vedení naší sekce

24.03.2018 20:33

Dne 22. března 2018 proběhla v Praze v budově Národního archivu na Chodovci valná hromada České archivní společnosti (ČAS). Jako první bylo na programu udělení čestného členství, které získal i PhDr. Karel Chobot, kterému jménem všech studentů archivnictví Univerzity Palackého gratulujeme. Účastníci se dále dozvěděli informace o činnosti společnosti nebo také o jejím hospodaření za rok 2017. Na řadu poté přišly zprávy o činnosti jednotlivých studentských sekcí. Za naši olomouckou sekci se zúčastnila nyní již bývalá předsedkyně Lucie Vrlová spolu s bývalou místopředsedkyní Adélou Vozákovou. Spolu přednesly výroční zprávu, která je rovněž otištěna v ročence, kterou vydává ČAS a budete si ji moci přečíst i na našich webových stránkách.

Od data valné hromady, tedy od 22. března 2018, jsou platné změny ve vedení studentské sekce. Post předsedkyně zastává Milena Hoangová a místopředsedou byl zvolen Lukáš Smolka, oba z prvního ročníku oboru archivnictví. Oběma gratulujeme ke zvolení a přejeme hodně úspěchů!

Za studentskou sekci,

Lucie Vrlová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celý článek

Valná hromada studentské sekce archivnictví

13.03.2018 20:52

 

Dne 13. 3. 2018 se konala na katedře historie valná hromada studentské sekce archivnictví.

V hojném počtu se dostavily studentky 3. a 2. ročníku a také studentky a jeden student 1. ročníku. 

Na valné hromadě jsme probírali vstup studentů prvního ročníku do České archivní společnosti. Ti se dozvěděli něco o fungování společnosti, o členství a jeho výhodách. Také jim byly představeny funkce předsedy, místopředsedy nebo pokladníka studentské sekce. Tyto funkce budou v následujícím akademickém roce přebírat a pomocí naší nynější předsedkyně se s nimi budou v průběhu semestru seznamovat. 

Všichni přítomní studenti se rozhodli vstoupit do České archivní společnosti, což nás velice těší. Ti, kteří dnes nebyli přítomni, dostanou šanci vyplnit přihlášky ještě ve čtvrtek, kdy proběhne také tajná volba nového předsedy a místopředsedy. Funkce pokladníka byla předána studentce 2. ročníku. 

 

                                                                            Za studentskou sekci, 

                                                                                                                 Adéla Mlčáková

 

 

Celý článek
1 | 2 | 3 >>


Kontakt

Sekce archivnictví UPOL

Katedra historie FF UP
tř. Svobody 671/8
779 00 Olomouc