Vítejte na stránkách sekce archivnictví na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

 

Dozvíte se zde všechno o připravovaných akcích, valných hromadách, o členech sekce a její činnosti.

 

Novinky

Exkurze do Moravského zemského archivu v Brně

17.06.2018 15:41

Na konci měsíce května nás čekala návštěva Moravského zemského archivu v Brně.

Prohlídku samotného archivu jsme začali krátkou přednáškou o jeho historii a dozvěděli jsme se i různé zajímavosti. Následovala prohlídka části depozitářů, kde jsme si z blízka mohli spatřit některé matriky a jejich vývojový posun ve stylu zápisů. V další části jsme mohli nahlédnout do moravských zemských desek. Konkrétně jsme si prohlédli nejstarší brněnskou a olomouckou zemskou knihu. Neméně zajímavé byly i stavovské listy a v neposlední řadě nás čekala místnost plná starých ručně malovaných a tištěných map nejen naší země, ale i např. Francie. Poslední vybranou místností byla badatelna, kde nám byl vysvětlen její chod. Za příjemnou a velmi zajímavou a poučnou prohlídku děkujeme mimo jiné panu doc. dr. Smutnému, CSc.

Po prohlídce a obědě jsme se vydali na nádraží, kde nás někteří opustili a naše menší skupinka se pomalu vydala na výpravu za dalšími zajímavými místy města. Naše exkurze dále pokračovala dobrovolnou návštěvou výstavou mučících nástrojů.

V plánu jsme měly i návštěvu kostnice u sv. Jakuba, která i přes svou ponurou atmosférou působila i jako místo důstojného posledního odpočinku. Prohlídka nám sice zabrala pouhou čtvrthodinku, ale i přes to v nás zanechala velký dojem.

Celý den nás provázela dobrá nálada i počasí. Nezapomnělo se ani na nahlédnutí na proslulého brněnského draka, který ve staré radnici hlídá informační centrum. K večeru jsme již unaveně vyhlíželi vlak na cestu do našeho univerzitního města a těšili se na brzký návrat.

Celý článek

Mezinárodní den archivů 2018

03.06.2018 10:54

9. červen je dnem, kdy se archivy po celém světě otevírají veřejnosti a také se konají nejrůznější akce pro podporu vědomí o důležitosti archiválií a archivů. V tento den se zdůrazňuje, jak nenahraditelná role archivů je v péči o historické prameny.

I naše Studentská sekce archivnictví se připojuje ke slavení tohoto svátku. A to přednáškovým cyklusem, který je zaměřen především na to, jak se dají historické prameny využít v památkové péči a v archeologii.

Srdečně Vás tedy zveme do budovy Státního okresního archivu v Olomouci (U Husova sboru 10), přednášky začínají v 9:30. Více informací se dozvíte na plakátu.

 

Celý článek

Výlet na výstavu Labyrintem dějin českých zemí v Praze

27.03.2018 19:21

Na popud PhDr. Karla Chobota jsme se ke konci měsíce března zúčastnili výstavy Labyrintem dějin českých zemí na Pražském hradě společně s druhačkami a vybranými (čtěte odvážnými) studenty historie.

Začátek se neobešel bez menších komplikací ­– zpožděné vlaky, vyhlášení požárního poplachu na pražském vlakovém nádraží, které jsme však úspěšně překonali a mohli jsme se vydat metrem (kde byl tentokrát problém s přestupem – přestavba jedné zastávky) směr Hradčany. Cestou na Hrad jsme míjeli starou budovu Národního archivu. Před Hradem jsme úspěšně prošli kontrolou a mohli se vydat vstříc poznávání našich dějin.

Na výstavě jsme mohli spatřit staré i novější listiny a dokumenty týkající se historie naší země. Exponáty byly vystavené ve vitrínách nebo v digitalizované podobě. Byly zde různé projekce například o sv. Václavovi či z období válek a komunistického režimu. Mohli jsme zblízka zkoumat deníkový záznam, různé druhy pečetí i bul, pečetidel nebo si procvičit bystrost u naučného interaktivního programu.

Na výstavě jsme strávili více jak hodinu. Ještě před odchodem si mnozí studenti zakoupili různé předměty, jako knihu nebo pamětní minci. Stihli jsme i většinovou fotku našeho ročníku. Následně jsme se každý rozešli svou cestou. Někteří jednotlivě, jiní utvořili skupinky.

Naše skupinka šla na „zdravý oběd“ (McDonald a Kebab) pod Pražským hradem, po němž jsme se ještě více zmenšili, protože někteří museli na vlak. My jsme se však vydali vstříc kopci na Hrad. Toužili jsme spatřit výstavu v Národní galerii ve Schwarzenberském paláci. Svou prohlídku jsme začali na půdě. Po vystoupání všech možných schodů nás čekala kýžená odměna – zbrojnice. Částečně zklamané z nemožnosti pořídit fotografie jsme si to vynahradili dlouhou a důkladnou prohlídkou nejrůznějších druhů zbraní od sečných po palebné, a výbav samotných bojovníků. Na spodní tři patra jsme již použili dříve nabízený výtah – naše unavenost začínala být pomalu znát. Tam jsme shlédli obrazy a sochy od nejrůznějších umělců.

Čas postoupil a my se za pomoci mapy vydali přes Karlův most na druhou stranu Prahy vyhledat pobočku Levných knih, které se nacházely naproti vchodu do metra, čehož jsme po nákupu využili. Ani tato cesta metrem se pro nás však neobešla bez menší komplikace. Nastoupili jsme na špatný směr jízdy, takže jsme si cestu kousek prodloužily. Na hlavním nádraží nás opět neminuly knihy, ale ani židličky, které se v knihkupectví nacházely a přímo volaly po obsazení.

Vyhlídka (ne)přijíždějícího vlaku se nám zdála nekonečná, při naší „uchozenosti“ a oznámení zpoždění. Nakonec jsme se ale dočkaly, pohodlně usadily a plné nových zážitků a informací jsme se unavené blížily k vytouženému cíli – postelím.

Martina Gomolová

 

Celý článek

Výroční zpráva o činnosti Olomoucké studentské sekce České archivní společnosti za rok 2017

24.03.2018 21:05

    Jako každý rok studenti v rámci semináře z archivnictví navštěvují různé archivy po České republice, aby se co nejvíce přiblížili své budoucí profesi. Konkrétně studenti prvního ročníku v roce 2017 navštívili Moravský zemský archiv v Brně a Archiv města Brna, posluchačky druhého ročníku pak v letním semestru zavítaly do Národního archivu v Praze.

                                                

Studenti druhého ročníku archivnictví spolu s PhDr. Karlem Chobotem při exkurzi v Národním archivu v Praze.

    Během celého letního semestru roku 2017 vykonával první, ale především druhý ročník oboru archivnictví odbornou praxi v podnikovém archivu olomoucké firmy Nestlé Česko s. r. o Závod Zora. Podmínky při práci nebyly vždy ideální, například v potemnělé garáži při teplotě lehce nad nulou se mzdové listy nezařazovaly zrovna nejlépe. I když byla praxe mnohdy náročná, tak jejím nesporným kladem byla možnost nahlédnout do soukromého archivu. Rovněž nás společná práce pod dozorem Mgr. Emy Šimkové, Ph. D. a Mgr. Jany Oppeltové, Ph. D. naučila systematické činnosti při třídění značného množství různorodého archivního materiálu. Mimo to nám byly odměnou pravidelné příděly právě vyrobených čokoládových tyčinek a závěrem i exkurze po areálu, ve kterém se čokoláda vyrábí.

                                                         

Při praxi v čokoládovně nám snesli Modré z nebe.

    Mimo dlouhodobější praxi v čokoládovně měli někteří studenti možnost rozšiřovat své dovednosti i na jiných místech naší vlasti v rámci odborných praxí pořádaných olomouckou Katedrou historie. Zajímavou zkušeností byla třídenní praxe v klášteře Milosrdných bratří v Brně. Zde se studenti dostali do kontaktu s archiváliemi, které se týkaly klášterní historie, a pomohli také identifikovat část obsahu knihovny. Nejzajímavější částí praxe však bylo třídění a fotografování kněžských rouch s jejich doplňky, při čemž jsme se setkali s rouchy nejen novodobými, ale i s těmi barokními. Na práci s knihami, jejich třídění a katalogizaci, byly například zaměřeny i praxe v benediktýnském klášteře Rajhrad či v Gymnáziu Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci. Na nich studenty však nečekala pouze práce, ale i možnost navštívení velice zajímavých míst a kulturních památek v okolí.

    Během letních měsíců pak studenti podstoupili i povinné archivní praxe v některém ze Státních okresních archivů v blízkosti jejich bydliště.

    V pátek 9. června jsme na půdě katedry oslavili Mezinárodní den archivů přednáškovým cyklem, v jehož rámci vystoupil památkář Radim Vrla, pracovník Národního památkového ústavu v Kroměříži, s tématem Památka jako pramen. Z jeho příspěvku jsme se dozvěděli, co všechno se dá ze staveb vyčíst a jakým nedocenitelným zdrojem informací jsou. Druhým přednášejícím byl přerovský archeolog Mgr. Zdeněk Schenk, Ph.D. s tématem Archeologie a archivnictví. V příspěvku předvedl, jak důležité pro archeology mohou být písemné prameny v archivech uložené, a to na konkrétním příkladu ze své praxe – objevení základů kostela a školy Jednoty bratrské v Přerově v lokalitě na Marku. I když účast nebyla taková, jak se předpokládalo, obě přednášky přinesly zúčastněným nové poznatky a nikdo své účasti nelitoval.

      Krátce po začátku nového semestru, v úterý 26. září, se v podvečerních hodinách uskutečnilo tradiční seznamovací posezení se studenty prvního ročníku, kteří nás mile překvapili svou hojnou účastí. Noví studenti měli příležitost seznámit se se svými staršími spolužáky a dozvědět se užitečné informace týkající se jejich studia, praxí či poznatků ze studentského života.


      Tradiční archivní pasování prvního ročníku pak proběhlo 13. – 14. října. V tomto roce naše kroky zamířily do Kroměříže, kde jsme se setkali opět v hojném počtu. Zde na nás čekala nejprve prohlídka arcibiskupské knihovny, kterou nás laskavě provedl Bc. Cyril Měsíc. Na první ročník bylo v průběhu večera nachystáno 13 úkolů z archivní praxe, které museli splnit, aby se dostali ke kýženému cíli – pasování. Během večera se naučili vzájemné spolupráci a poznávali nejen město a sami sebe navzájem, ale i obor, pro jehož studium se rozhodli. Ačkoli zajistit správný průběh pasování bylo organizačně náročné a studenti prvního ročníku se střetávali se zapeklitými úkoly, nakonec vše proběhlo bez nejmenšího problému a zadané úkoly byly s malou pomocí zkušenějších splněny. Po krátkém odpočinku nás ještě ráno čekala prohlídka kroměřížského zámku.

    Ještě před koncem zimního semestru se 13. prosince na katedře konal již tradiční vánoční večírek, na kterém se sešli studenti archivnictví ze všech ročníků spolu se svými vyučujícími. Kromě příjemné vánoční atmosféry doplněné domácím cukrovím byl pro účastníky připraven i turnaj v pexesu, kterého se všichni hráči zúčastnili s velikým nasazením.

                                                

Finalistky turnaje v pexesu

    Webové stránky olomoucké studentské sekce (sekce-archivnictvi-upol.webnode.cz) dostaly novou podobu a nalézají se na nich články informující o naší činnosti i s fotografickými přílohami. Novinkou je nově zřízená facebooková stránka sekce, která je určena jak stávajícím, tak i budoucím studentům, ale i široké veřejnosti. Nalézají se zde novinky týkající se studentské sekce, pozvánky na zajímavé kulturní akce, které se konají v Olomouci, či informace o důležitých věcech z historie.

    V nastávajícím kalendářním roce plánujeme vytrvat v naší snaze propagovat obor archivnictví nejen na internetu, ale i mezi studenty středních škol díky plánovaným přednáškám přímo na jejich školách.

Lucie Vrlová, Adéla Vozáková

Celý článek

Valná hromada České archivní společnosti a změny ve vedení naší sekce

24.03.2018 20:33

Dne 22. března 2018 proběhla v Praze v budově Národního archivu na Chodovci valná hromada České archivní společnosti (ČAS). Jako první bylo na programu udělení čestného členství, které získal i PhDr. Karel Chobot, kterému jménem všech studentů archivnictví Univerzity Palackého gratulujeme. Účastníci se dále dozvěděli informace o činnosti společnosti nebo také o jejím hospodaření za rok 2017. Na řadu poté přišly zprávy o činnosti jednotlivých studentských sekcí. Za naši olomouckou sekci se zúčastnila nyní již bývalá předsedkyně Lucie Vrlová spolu s bývalou místopředsedkyní Adélou Vozákovou. Spolu přednesly výroční zprávu, která je rovněž otištěna v ročence, kterou vydává ČAS a budete si ji moci přečíst i na našich webových stránkách.

Od data valné hromady, tedy od 22. března 2018, jsou platné změny ve vedení studentské sekce. Post předsedkyně zastává Milena Hoangová a místopředsedou byl zvolen Lukáš Smolka, oba z prvního ročníku oboru archivnictví. Oběma gratulujeme ke zvolení a přejeme hodně úspěchů!

Za studentskou sekci,

Lucie Vrlová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celý článek

Valná hromada studentské sekce archivnictví

13.03.2018 20:52

 

Dne 13. 3. 2018 se konala na katedře historie valná hromada studentské sekce archivnictví.

V hojném počtu se dostavily studentky 3. a 2. ročníku a také studentky a jeden student 1. ročníku. 

Na valné hromadě jsme probírali vstup studentů prvního ročníku do České archivní společnosti. Ti se dozvěděli něco o fungování společnosti, o členství a jeho výhodách. Také jim byly představeny funkce předsedy, místopředsedy nebo pokladníka studentské sekce. Tyto funkce budou v následujícím akademickém roce přebírat a pomocí naší nynější předsedkyně se s nimi budou v průběhu semestru seznamovat. 

Všichni přítomní studenti se rozhodli vstoupit do České archivní společnosti, což nás velice těší. Ti, kteří dnes nebyli přítomni, dostanou šanci vyplnit přihlášky ještě ve čtvrtek, kdy proběhne také tajná volba nového předsedy a místopředsedy. Funkce pokladníka byla předána studentce 2. ročníku. 

 

                                                                            Za studentskou sekci, 

                                                                                                                 Adéla Mlčáková

 

 

Celý článek

Vánoční večírek

14.12.2017 13:49

Dne 13. 12. 2017 se na katedře historie konal již tradiční vánoční večírek, na kterém se sešly studentky archivnictví ze všech ročníků včetně vyučujících.

Na programu byl, kromě dobrého jídla, turnaj v pexesu, u kterého jsme potrápily naši paměť a trpělivost. Ze tří kol nakonec zůstaly čtyři statečné, které hrály historické pexeso. V napínavém souboji nakonec zvítězila studentka prvního ročníku Milena, které ještě jednou gratulujeme za její výkon. Večírek byl zakončen Twistrem u kterého se všichni (hlavně divačky) velmi pobavily.

Za studentskou sekci archivnictví přeji všem pohodové prožité vánočních svátků a mnoho úspěchů v novém roce.

Lucie Vrlová

Předsedkyně studentské sekce archivnictví Olomouc

Celý článek

Praxe ve Vědecké knihovně v Olomouci

06.12.2017 20:14

V letošním zimním semestru navštěvuji společně s kolegyní Martinou Novákovou a kolegou z historie odbornou praxi ve Vědecké knihovně v Olomouci. Coby pravidelné čtenářky navštěvujeme s Martinou knihovnu pro přípravu našich referátů a půjčujeme si různé knihy. Naše praxe se ale odehrává ve vedlejší budově za Červeným kostelem. Zde se každý pátek scházíme na praxi ve studovně historických fondů pod vedením pana Mgr. Rostislava Krušinského.

                V prvních týdnech naší praxe jsme se dozvěděli spoustu informací o historických fondech, které se v knihovně nachází, např. teologické rukopisy – Bible olomoucká, Bible boskovická Graduál loucký,  nebo Evangeliář zábrdovický. Knihovna také obsahuje více než 2000 inkunábulí (= tisků vydaných do roku 1500) se spoustou nádherných iluminací (= obrazový doprovod textu, např. ve formě zdobených iniciál - prvních písmen textu). Také jsme navštívili s panem Mgr. Lubomírem Novotným výstavu s názvem „Krčmaňská aféra. Tajemný atentát na československé ministry“, kterou nás sám osobně provedl.

                V začátku naší praxe jsme také navštívili pobočku VKOL na Ostružnické ulici, kde se digitalizují noviny. Tady jsme si vyzkoušeli práci s různými druhy skenerů při skenování knih nebo novin.

                Podstatnou náplň naší práce tvoří skenování knih a jejich následné přidání do online katalogu pro čtenáře. Jelikož jsme na praxi 3 a skener jen 1, jeden z nás vždy skenuje předem vybrané knihy a další dva mezitím naskenované knihy vkládají do katalogu. Z každé knihy se skenuje vazba, titulní list a vybraná strana, popřípadě nějaká zajímavá ilustrace. Tyto obrázky se následně zpracují a vloží do katalogu, kde slouží čtenářům jako náhled.

                Občas dostaneme ke kontrole již naskenovanou celou knihu a zjišťujeme, jestli něco chybí. Pokud ano, chybějící stránky se naskenují, aby bylo vše v pořádku.

                Jelikož je většina knih velmi starých, opatřují se pro ně jakési schránky, ve kterých je kniha uchovávána. Naším úkolem je tedy dané knihy přesně změřit – výšku, šířku a tloušťku. Následně bude pro tuto knihu vytvořena schránka.

                Ačkoliv se jedná o práci především jednotvárnou, tato praxe nás naučila trpělivosti, pečlivosti při práci se skenerem a rozhodně rozšířila naše počítačové schopnosti.

                 Adéla Mlčáková

                 

Celý článek

Praxe ve Vlastivědném muzeu

04.12.2017 20:45

Velkou část zimního semestru jsem strávila na odborné praxi ve Vlastivědném muzeu v Olomouci.  Hned na úvodní schůzce jsem se dozvěděla, že jsem byla přidělena pod ochranná křídla pana Mgr. Josefa Urbana, který má v muzeu mimo jiné na starosti správu Historického archivu. Díky jeho vstřícnosti, mému rozvrhu a shodě náhod jsem do muzea docházela pravidelně v úterý, středy a čtvrtky, někdy na 3 hodiny, jindy na hodiny 4 a několikrát jsem tam strávila i celý den. Počet hodin se tak ze stanovených 96 rychle ukrojoval a celá praxe rychle utekla.

V čem spočívala náplň mé činnosti? Poté, co jsem mohla prozkoumat zákoutí depozitáře, ve kterém je archiv uložen, jsme si z něj vyvezli 12 kartonů osobního fondu Františka Serafínského Procházky (1861 – 1939). To byl rodák z Náměště na Hané, významný český spisovatel, básník, redaktor a člen mnoha kulturních spolků.  Mým úkolem bylo provést revizi obsahu kartonů, zjistit, jestli se uvnitř nachází vše, co by podle inventáře mělo, jestli je to uložené na správném místě a v dobrém pořadí.

Důkladné projití všech kartonů mi trvalo více než polovinu stanoveného času. Fond obsahuje totiž z velké části Procházkovu korespondenci, která je velmi bohatá. Byla rozdělena do obálek podle písmen abecedy, ale vnitřky obálek pak vypadaly různě – některé byly krásně uspořádány podle seznamu, takže mi stačilo je jen ofajfkovat, jiné byly úplně zpřeházené a musela jsem tedy jednotlivé dopisy zařazovat na jejich správné místo, což u některých obsáhlejších písmen trvalo déle. Také jsem dopisovala ty, které v inventáři nebyly uvedeny, a korigovala jsem některé nepřesnosti. V průběhu revize jsem měla možnost důkladně zkoumat rukopis takových osob, jako byli Eliška Krásnohorská, Alois Jirásek či Jiří Guth Jarkovský. Výsledkem mé práce je celkem 77 ofajfkovaných papírů formátu A4 a 12 důkladně uspořádaných a popsaných kartonů.

Po dokončení tohoto velikého fondu se má práce začala štěpit do menších úkolů – tak jsem rovněž prošla ještě 2 celé fondy, které ale nebyly obsahově tak bohaté, a jejich soupis měl pouze několik stran, takže práce na nich netrvala tak dlouho, i když jsem jednotlivé položky znovu naspisovávala do archivních obálek. Také jsem jeden mnou opravený a aktualizovaný soupis pro větší přehlednost přepisovala do Wordu.

Musím říct, že mě celá praxe velmi bavila, nikdy jsem dopředu nevěděla, jaká další zajímavost na mě z kartonů vykoukne. Prostřednictvím dopisů jsem mohla nahlížet na to, jak lidé dříve prožívali svůj život a jak bohatou a uctivou korespondenci mezi sebou vedli, což bylo velmi obohacující počtení. Taky doufám, že za mnou zůstala kvalitně odvedená práce, která pomůže dalším badatelům při zkoumání určitých fondů.

   Adéla Vozáková

Celý článek

Odborné praxe studentů

09.11.2017 17:45

Na přednáškách a seminářích studenti získávají teoretické znalosti, které jsou pro budoucí zaměstnání nepostradatelné. Je však důležité umět nabyté vědomosti zužitkovat, tedy uvést do praxe.

Při studiu archivnictví na Univerzitě Palackého si můžete vybrat hned z několika možností, jak své znalosti vyzkoušet „nanečisto,“ pod odborným dohledem. Studenti tak získají větší představu o své budoucí práci a cenné zkušenosti.

Kromě praxí, které se konají v letních měsících, například v klášteře Teplá či v Rajhradě, jsou studentům přístupné i odborné praxe v následujících institucích: Vědecká knihovna, Vlastivědné muzeum, Státní okresní archiv. Studenti zde musí odpracovat minimálně 96 hodin za semestr. Vedle zápočtu student získá certifikát o absolvování praxe s uvedením náplně práce a s hodnocením svého pracovního výkonu. Nakonec ještě zmiňme i seminář Počítačové programy v českém archivnictví, kde se studenti učí pracovat s programem pro evidenci archiválií PEvA.

Jak vlastně jednotlivé praxe probíhají? A jak jsou s nimi studenti spokojení? Odpovědi na tyto otázky a mnohem víc se dočtete ve článcích, které zde budou postupně přidávány.

První na řadu přichází praxe ve Státním okresním archivu v Olomouci:

Na první hodině praxe v archivu jsem byla seznámena s bezpečnostními předpisy a sestavila jsem si časový harmonogram. Do archivu budu tedy chodit každý týden v pondělí a pátek.

Pod vedením PhDr. Miroslava Koudely jsem se v dalších dnech praxe učila pracovat se systémem Bach. Mým úkolem je popis fotografií. To znamená určit druh evidenční jednotky (pohlednice, grafický list, fotografie na papírové podložce…), zadání klíčového slova, podle kterého badatelé fotografii následně snáze najdou, dále rozměry, časový rozsah či nakladatele, je-li uveden. To nejdůležitější a zároveň nejzapeklitější je samotný popis, tedy co je na fotografii zachyceno. Na první pohled se zdá, že se jedná o jednoduchý úkol.  Je však nutné si uvědomit, že fotografie pocházejí především z města Olomouce a to jak z dob Rakouska – Uherska, tak z první republiky či z období komunismu. Ulice se tehdy jmenovaly jinak, některé budovy dnes již nestojí nebo byly přestavěny. I když je to někdy úkol těžký, vždy se podařilo najít řešení a žádná fotografie, tak nezůstala nepopsána.

Mohlo by se zdá, že výše popsaná činnost člověka brzy začne nudit. Opak je pravdou. Každá fotografie je totiž unikát. Je na ní zachyceno například Horní náměstí během let 1920 až 1938, kdy se tudy ještě proháněly tramvaje či Dolní náměstí, kde se konaly trhy a člověk tak může z těchto historických obrazů nasát ducha tehdejší doby. Nejsou to však jen křivolaké uličky, starobylé chrámy či pohledy na samotné město, ale nalezneme zde i fotografie členů městské rady, žáků a žákyň obecných škol, autobusů či podobizny olomouckých starostů. Tato pestrá paleta motivů je zachycena na většinou černobílých fotografiích, které si můžete prohlédnout v digitálním fotoarchivu Státního okresního archivu v Olomouci (www.digi.archives.cz).

Při praxi jsem byla seznámena s důležitým evidenčním systémem Bach, rovněž jsem se naučila rozeznávat jednotlivá historická období, například podle oblečení či uniforem, a díky tomu mohu přesněji datovat fotografie. V neposlední řadě jsem podrobněji poznala zaniklé i stále stojící krásy města, ve kterém studuji.

Lucie Vrlová

Celý článek
1 | 2 | 3 >>


Kontakt

Sekce archivnictví UPOL

Katedra historie FF UP
tř. Svobody 671/8
779 00 Olomouc